Farmacija ir laikas 2009/10

TURINYS

a k t u a l i j o s

Vaistininkų akiratyje – aktualiausi šiandienos farmacijos klausimai
Padaryta daug, laukia dar daugiau
Tarptautinės farmacijos federacijos pozicija: pacientų informavimas apie vaistus
Farmacinė paslauga. Kaip ji užtikrinama vaistinėse

n a u j i e n o s

Užsienio farmacijos naujienos
Užsienio medicinos naujienos

k a l e i d o s k o p a s

2009 m. Lietuvos farmacijos kaleidoskopas

v a i s t a i   i r   l i g o s

Skubioji kontracepcija
Patarimai sergant kvėpavimo takų ligomis
Multivitaminų vartojimas neapsaugo moterų nuo vėžio ir širdies ir kraujagyslių ligų
Nakvišų aliejus moterims

i n f o r ma c i n i s   l a i š k a s

Dviejų klopidogrelio druskų – besilato ir bisulfato – bioekvivalentiškumas bei toleravimas

i n f o r ma c i n i s   p r a n e š ima s

OARSI pristatytos studijos rezultatai

f i t o t e r a p i j a

Cinamonas

f a r m a c i j o s   t e i s ė

Lygiagretus (paralelinis) importas ir perpakavimas farmacinėje veikloje
Farmacinę veiklą reglamentuojančių teisinių aktų apžvalga

k a l ė d ų   š v e n t ė s

Augalų svarba Advento laikotarpiu
Smilkstančios žvakutės
Prieskoniai – vaistai. Gvazdikėliai

 

© 2006 Visos teisės saugomos.