Farmacija ir laikas 2009/8

TURINYS

a k t u a l i j o s

69-asis FIP kongresas apnuogino socialinės farmacijos problemas
Kokybiškas vaikų gydymas vaistais: Tarptautinės farmacijos federacijos pozicija
Pediatrinių vaistų kūrimas – iššūkis ir farmacijos pramonei
Vaistų antkainių reguliavimas: už ir prieš
Farmacinės atliekos – uždelsto veikimo bomba

n a u j i e n o s

Užsienio medicinos naujienos
Užsienio farmacijos naujienos

f a r m a c i n ė  r ū p y b a

Osteoporozė: diagnostika ir gydymas

v a i s t a i  i r  l i g o s

Augaliniai preparatai kvėpavimo takų infekcijoms gydyti
Omega-3 riebalų rūgštys: gamtos dovanotas vaistas
Praktikos patikrintas homeostazės ir mikrocirkuliacijos reguliatorius pentoksifilinas ir jo taikymas neurologinėje praktikoje
Peršalimas: pagrindiniai simptomai
Gerybinės prostatos hiperplazijos fitoterapija: ar populiarus reiškia efektyvus

f a r m a k o l o g i j a

Vaistų sąveika

f i t o t e r a p i j a

Prieskoninių žolių laikymas
Kardamonas

f a r m a c i j o s  t e i s ė

Farmacinę veiklą reglamentuojančių teisinių aktų 2009 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. apžvalga 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.