Farmacija ir laikas 2013/9

TURINYS

Aktualijos

Farmacinės rūpybos įgyvendinimas kelia

didelius iššūkius farmacijos specialistų veiklai    

Valstybės ekonomikos pokyčiai ir ateities

perspektyvos                                                          

Aktualusis interviu

Šiuolaikinė kontracepcija: ne tik apsauga
nuo neplanuoto nėštumo, bet ir kitų aktualių
klausimų sprendimas                                            

Specialistas rekomenduoja

Dažniausios suaugusiųjų užkimimo
priežastys ir gydymo rekomendacijos                  

LOPL diagnostikos ir gydymo aktualijos             

Šiuolaikinis cukrinio diabeto gydymas:
keletas svarbiausių klausimų                                

Algoritmai

Arterinės hipertenzijos diagnostika ir gydymas

2013 m. atnaujintos Europos kardiologų draugijos
ir Europos hipertenzijos draugijos gairės             

Klinikinė farmakologija

Etinis ir generinis vaistas: kas lemia skirtumus?  

Vitaminas D – kardioprotekcinė vaistinė
medžiaga?                                                              

Skausmo medicina

Pastovus dentoalveolinis skausmas                      

Raynaud sindromas                                              

Farmacinė rūpyba

Podagra: sena liga – naujas požiūris                    

Farmacijos teisė

Farmacinę veiklą reglamentuojančių
teisinių aktų apžvalga (2013 m. spalis)                

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.