PSO ir ES institucijos pripažįsta: sveikatos paslaugoms ir visos sistemos kokybei dėmesio vis dar trūksta

2016-12-21

Buvusi vaistinių tinklo „Camelia“ farmacinės rūpybos vadovė Jūratė Švarcaitė jau antrus metus dirba Farmacinėje grupėje prie Europos Sąjungos (Pharmaceutical Group of the European Union, PGEU), kur eina generalinės sekretorės pareigas ir yra atsakinga už organizacijos strategiją bei jos įgyvendinimą, už kasdienę Farmacinės grupės sekretoriato veiklą, Generalinės Asamblėjos bei tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą. Ji taip pat atstovauja organizacijai įvairiuose tarptautiniuose forumuose bei pasitarimuose. Kalbamės su J. Švarcaite apie tai, su kokiais iššūkiais ji naujajame darbe susiduria, kaip sekasi juos įveikti, kokia yra farmacinės rūpybos vizija Lietuvoje ir ES, kokios vaistininkystės plėtros bei vystymosi tendencijos stebimos ir kokios naujovės ES vaistinių laukia ateityje...

 

Gerbiama Jūrate, nuo praėjusių metų rugpjūčio jūs dirbate svarbiausios Europos šalių vaistines ir vaistininkus vienijančios organizacijos – Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) – generaline sekretore. Kokie yra jūsų veiklos šiose pareigose svarbiausi tikslai ir uždaviniai?

Svarbiausias mano darbas yra užtikrinti kasdienę nuoseklią ir kokybišką organizacijos veiklą, aktyviai bendradarbiauti su Europos Sąjungos (ES) institucijomis, teikti atsakymus į nacionalinėms vaistininkų asociacijoms kylančius klausimus. Taip pat esu atsakinga už periodinių susirinkimų ir konferencijų organizavimą bei įdomių temų, naujų tendencijų pristatymą savo kolegoms. Tenka dažnai keliauti tiek į tarptautinius renginius, tiek į susitikimus su vaistininkais PGEU šalyse narėse. Visada stengiuosi aplankyti tų šalių, kuriose lankausi, vaistines, kad pajausčiau, kaip ir kuo gyvena kiekvienos jų vaistininkai, pamatyčiau, kaip atrodo jų vaistinės.

 

Jūs PGEU organizacijai atstovaujate ir tarptautiniuose forumuose, pasitarimuose. Kokie tai forumai, apie ką juose kalbama, kokie klausimai aptariami?

PGEU atstovauja vaistininkų ir vaistinių interesams įvairiose Europos Komisijos (EK) ir kitų ES institucijų darbo grupėse. Aktyviai dalyvaujame periodiniuose susirinkimuose su Europos Komisijos atstovais ir šalių narių atstovais, kur diskutuojame pacientų saugumo ir sveikatos sistemos kokybės, sveikatos specialistų kvalifikacijos, visuomenės sveikatos gerinimo bei kitomis temomis.

Organizacija, kuriai atstovauju, taip pat yra sveikatos specialistų darbinės grupės Europos vaistų agentūroje narė. Čia dažnai aptariami klausimai, susiję su vaistų saugumu. Ypatingai svarbi tema šiame forume – kaip sveikatos priežiūros specialistams tinkamai perduoti svarbią informaciją apie vaistus ir naujausius tyrimus, kuri vėliau būtų pritaikyta kasdienėje praktikoje. Pažymėtina tai, jog informacijos kiekis yra labai didelis, o sveikatos priežiūros specialistai toli gražu ne visada turi laiko į viską, kas pateikiama, įsigilinti.

Kartu su Europos Komisijos Direktoratu esu atsakinga ir už Profesinių kvalifikacijų direktyvą, kuri, be kitų profesijų, reguliuoja ir vaistininkų universitetinį parengimą, apibrėžia minimalias žinias, kurių kiekvienas privalome turėti, bei veiklas, kurias galime vykdyti visoje ES. Dabar rengiame Direktyvos redakciją, kuri užtikrins, kad naujausi technologiniai ir vaistininko praktikos pokyčiai atsispindėtų teisiniame dokumente.

Plačiau apie tai skaitykite „Farmacija ir laikas“ 2016 Nr. 8–9

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.