Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento direktorė Gita Krukienė – apie tai, kas šiandien aktualu farmacijos specialistams...

2017-12-19

Farmacijos specialistams skirtoje konferencijoje Vilniuje (2017 metų spalio 13 d.) LR Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Farmacijos departamento (FD) direktorė Gita Krukienė skaitė pranešimą apie šiandien šalyje vykdomą farmacijos politiką bei pateikė vaistų politikos gaires.

 

Vaistų rinkos iššūkiai ir vaistų politikos gairės

G. Krukienė pirmiausia informavo apie vaistų rinkos Lietuvoje iššūkius. Buvo išskirti svarbiausi iššūkiai, kuriuos reikia stengtis kuo greičiau įveikti. Tai ribotos žinios apie „tikrąsias“ vaistų kainas; riboti ištekliai ir ribotas pacientų pasitikėjimas; finansinis prieinamumas, kurį būtina gerinti; pasitaikantys vaistų tiekimo sutrikimai; neišnaudotos tarptautinio bendradarbiavimo galimybės dėl itin brangių vaistų; neišnaudotos galimybės pasinaudoti biopanašių ir generinių vaistų sukuriama nauda bei informacijos apie artėjančias inovacijas stoka.

Vaistų politikos tikslas, anot SAM atstovės, yra pridėtinę terapinę naudą turinčiais vaistais gerinti ir stiprinti žmonių sveikatą, užtikrinti geresnį vaistų prieinamumą, racionalų valstybės biudžeto ir gyventojų lėšų naudojimą.

Na, o pagrindiniai keliami uždaviniai – gerinti pridėtinę terapinę naudą turinčių kompensuojamųjų vaistų prieinamumą sunkiomis ligomis sergantiems pacientams, diegti racionalaus vaistų vartojimo nuostatas ir vaistų kainų mažinimo priemones.

Kalbėdama apie vaistų politikos plėtros kryptis, G. Krukienė pažymėjo, jog planuojama panašaus poveikio vaistus į kompensavimo sąrašus įtraukti tik tuo atveju, jeigu jie yra pigesni; kad išlaidos vaistams didėtų ne mažesniu procentu, nei didėja bendras Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetas; kad būtų išbraukti iš kompensavimo sąrašų abejotinos terapinės naudos vaistai, o būtų gerinamas pridėtinę terapinę naudą turinčių kompensuojamųjų vaistų prieinamumas. Taip pat numatyta pirmenybė didelę terapinę naudą turintiems vaistams, ilginantiems išgyvenamumą, mažinantiems sergamumą ir (ar) ligotumą bei tarpvalstybinis bendradarbiavimas labai brangių, retoms ligoms gydyti skirtų vaistų bendrų pirkimų derybų srityje. Tuo tikslu būtina užtikrinti tobulesnius sutarčių sudarymo modelius.

Kalbėdama apie vaistų politikos plėtros kryptis, G. Krukienė pabrėžė būtinybę skatinti racionalų vaistų skyrimą (RVS) ir racionalų vaistų vartojimą (RVV).

Ji pabrėžė, kad siekiant įgyvendinti šias nuostatas, būtina plėtoti vaistų skyrimo kokybės stebėseną bei gydytojų skatinimą už gerą vaistų skyrimo praktiką, gilinti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų žinias apie racionalų vaistų skyrimą ir racionalų vaistų vartojimą, skatinti gydymo metodikų rengimą bei vertinti, ar vaistai skiriami pagal parengtas metodikas ir t. t. Ji taip pat pažymėjo, jog būtina užtikrinti vaistų vartojimo stebėseną, plėtoti farmacinės rūpybos paslaugas, keisti farmacijos specialistų ir sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas, didinti generinių ir biopanašių vaistų suvartojimą, lyginant su visais suvartotais vaistais.

Kalbėdama apie vaistų kainų mažėjimo užtikrinimą, SAM atstovė akcentavo, jog gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašuose gydytojai turi būti skatinami skirti pigų analogiško poveikio vaistą; kad tos pačios terapinės vertės vaistams būtų nustatyta vienoda kompensavimo kaina; kad būtina parengti vaistų kompensavimo lygmenų nustatymo kriterijus, siejant juos su vaisto terapine nauda. Taip pat ji pažymėjo, kad būtina riboti brangių vaistų, turinčių pigesnių analogų, įrašymą į Kompensuojamųjų vaistų kainyną, gerinti pridėtinę terapinę naudą turinčių vaistų prieinamumą mažas pajamas gaunantiems asmenims, leisti ligoninių vaistinėms parduoti (išduoti) vaistus ambulatoriškai gydomiems pacientams bei tam tikrus vaistus pardavinėti mažmeninės prekybos vietose.

Plačiau apie tai skaitykite „Farmacija ir laikas“ 2017 Nr. 8

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.