LSMU Farmacijos fakulteto dekanė profesorė Ramunė Morkūnienė: „Dekanas be fakulteto bendruomenės yra niekas...“

2018-03-05

Nuo praėjusių metų rudens Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) senato nutarimu Farmacijos fakulteto „vairas“ patikėtas energingai mokslininkei profesorei Ramunei Morkūnienei. Dekanė sutinka, kad tai garbingos, bet kartu ir labai atsakingos pareigos. „Farmacijos ir laiko“ žurnalistė Virginija Grigaliūnienė teiraujasi, kaip gerbiamai dekanei sekasi naujajame darbe, su kokiais iššūkiais jau teko susidurti, kokie laukia artimiausi darbai , kokie numatyti veiklos planai...

 

2017 m. rudenį LSMU senatas Jus patvirtino FF dekane. Kaip manote, kuo universiteto vadovybei patiko, kuo įtikino Jūsų būsimos veiklos pristatymas Farmacijos fakulteto dekano konkurse?

Manyčiau, šį klausimą reikėtų pateikti ne man, o universiteto vadovybei. Galėčiau tik trumpai pasidalyti vizija ir pagrindiniais siekiais, kuriuos aš pristačiau LSMU MA Farmacijos fakultetui ir LSMU senatui. Studijų srityje centrinė ašis yra studentas, todėl numatomas Farmacijos fakulteto programų atnaujinimas, kokybiniai studijų proceso pokyčiai, aktyvus studentų dalyvavimas studijų programos kūrime, įgyvendinime ir vertinime. LSMU yra tarptautinis universitetas, todėl planuojama aktyvi tarptautinės veiklos plėtra didinant užsienio studentų skaičių, taip pat vykdant praktikos bazių plėtrą užsienio valstybėse. Mokslinių veiklų srityje numatyta suvienyti fakulteto tyrėjų kompetencijas įsteigiant fakulteto institutą ir akredituotą laboratoriją, siekiant būti patraukliems pritraukiant verslo subjektus, dalyvaujant tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo ir verslo projektuose. Trečias, manyčiau, pats svarbiausias dalykas yra fakulteto bendruomenė: kad vyktų bendravimas ir bendradarbiavimas visuose lygiuose, puoselėjama pasitikėjimo ir atvirumo atmosfera. Labai svarbu išlaikyti ir skatinti fakulteto jaunus darbuotojus, įtraukiant juos į įvairias mokslines, pedagogines ir kitas svarbias fakultetui veiklas dar doktorantūros studijų metu. Jauni žmonės yra mūsų ateitis.

 

Turbūt sutiksite, kad eiti tokias pareigas – ne tik garbė, bet ir didelė atsakomybė?

Taip, sutinku, kad tai didelė atsakomybė, ir todėl dabartinis mano darbo veiklos etapas yra itin intensyvus, siekiant organizuoti įvairias fakulteto veiklas, spręsti iškilusias problemas, planuoti, surinkti informaciją, ją analizuoti, pateikti laiku ir atitinkamomis kryptimis, rūpintis fakultetu, jam atstovauti.

 

Į kokius kriterijus atsižvelgdama pasirinkote komandą?

Fakulteto dekanas be fakulteto bendruomenės yra niekas. Galiu tik pasidžiaugti, kad bendruomenė yra aktyvi, geranoriška, kūrybiška ir pasiruošusi pokyčiams. Todėl komandą pasirinkti nebuvo sunku: aktyvūs žmonės ir brandūs mokslininkai greitai įsiliejo į bendrų planų kūrimą. Esu jiems labai dėkinga už pasitikėjimą, palaikymą ir pagalbą sprendžiant įvairias problemas.

 

Kokie yra Jūsų, kaip Farmacijos fakulteto dekanės, veiklos vizija ir tikslai? Kaip sekasi juos įgyvendinti – juk jau praėjo beveik pusė metų...

Farmacijos studijoms Kaune greitai bus 100 metų, todėl fakultetas turi stiprias farmacijos mokslo žinias, patirtį ir tradicijas ir šiai dienai yra pagrindinė vaistininkų sveikatos mokslų magistrų kalvė Lietuvoje. Tačiau kiekvienas laikmetis turi savo iššūkius: tai intensyvi informacinių technologijų plėtra, nacionalinė ir tarptautinė konkurencija, konkursinis universitetų finansavimas už pasiektus rezultatus, emigracija ir mažėjantis gimstamumas, dėl to mažėja potencialių studentų skaičius. Galiu tik pasidžiaugti, kad pirmieji ketveri darbo mėnesiai buvo ne tik intensyvūs savo darbo tempais, bet ir pirmaisiais rezultatais. Farmacijos fakultete per šį itin trumpą laiką LSMU Tarybos sprendimu buvo patvirtintas Farmacijos fakulteto Farmacinių technologijų instituto įsteigimas, o tai leis efektyviai koordinuoti vykdomas fakulteto mokslines veiklas. Jau šiandien vyksta įvairių mokslo ir verslo bendradarbiavimo ir būsimų projektų diskusijos. Sukurti fakulteto programų pristatymai lietuvių ir anglų kalbomis; aktyviai analizuojama ir atnaujinama farmacijos studijų programa; įvyko susitikimai su farmacijos socialiniais partneriais, aptariant jų indėlį į studijų programos gerinimą; sudarytas susitikimų su studentais ir dėstytojais tvarkaraštis rudens semestro rezultatams aptarti... Susibūrusi fakulteto bendruomenė pernai, gruodžio mėnesio viduryje, organizavo 8-ąją tarptautinę farmacijos mokslų konferenciją „Mokslas ir praktika 2017“. Ir svarbiausia – kartu su Farmacijos fakulteto taryba buvo suorganizuota fakulteto bendruomenės advento popietė. O kur dar kasdienis pedagoginis ir mokslinis darbas, jų metu iškylantys sunkumai! Taip pat kartu su praėjusios kadencijos dekano komanda galime pasidžiaugti maksimalia 6 metų Farmacijos programos akreditacija, kuri yra vykdomų fakulteto veiklų atitikimo tarptautiniams reikalavimams, Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatoms aukštas įvertis.

Plačiau apie tai skaitykite „Farmacija ir laikas“ 2018 Nr. 1

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.