EK: Lietuvos pasiekimai alkoholio kontrolės srityje

2018-01-03

Seimo Sveikatos reikalų komitetas posėdyje apsvarstė Europos Komisijos komunikatą dėl 2018 m. metinės augimo apžvalgos (Nr. COM(2017) 690), kuriame pristatomi Europos Sąjungos ekonominiai ir socialiniai prioritetai.

Komunikate akcentuojama, kad reikėtų tęsti sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros sistemų reformas siekiant padidinti jų ekonominį efektyvumą, užtikrinti jų fiskalinį tvarumą ir kokybišką, įperkamą prieinamumą. Išlaidos sveikatos priežiūrai ir ilgalaikei priežiūrai turėtų didėti dėl gyventojų senėjimo ir su demografija nesusijusių išlaidas didinančių veiksnių, tokių kaip technologinė pažanga kuriant terapijos priemones ir vaistus. Todėl reikia imtis politikos veiksmų, kad žmonės ilgiau liktų sveiki, o sveikatos priežiūros sistemos ir ilgalaikė priežiūra taptų ekonomiškai efektyvesnės ir užtikrintų galimybę laiku gauti kokybiškas prevencinės ir gydomosios sveikatos priežiūros paslaugas.

Posėdžio metu Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai informavo Komiteto narius apie konkrečius veiksmus ir priemones, kurių numatoma imtis atsižvelgiant į Komunikate pateiktus prioritetus ir pasiūlymus sveikatos priežiūros srityje.

Komitetas taip pat išklausė informaciją apie Europos Komisijos ir Tarybos bendros užimtumo ataskaitos projektą (Nr. COM(2017) 674)  ir Tarybos sprendimą dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (Nr. COM(2017) 677), kurie rengiami kaip metinės augimo apžvalgos priemonių rinkinio Europos semestrui pradėti dalis.

Pažymėtina, kad svarstant bendrą užimtumo ataskaitą, kurioje apžvelgiami pagrindiniai atitinkamų metų užimtumo ir socialinės raidos Europoje aspektai, taip pat valstybių narių reformos, vykdomos pagal valstybių narių užimtumo politikos gaires, paminėti ir Lietuvos pasiekimai skatinant sveikatingumą: Lietuvoje nuo 2018 m. uždraudžiama alkoholio reklama, iki 20 metų  padidinamas amžius, nuo kurio galima vartoti alkoholį, ir apribojamos alkoholio pardavimo valandos.

Komitetas, apsvarstęs bendros užimtumo ataskaitos projektą ir užimtumo politikos gaires, nusprendė pritarti bendros užimtumo ataskaitos projekte išdėstytiems pastebėjimams apie darbo rinką ir socialines tendencijas Europos Sąjungoje bei valstybėms narėms numatytiems spręstiniems uždaviniams. Taip pat buvo pritarta Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių 1 priede išdėstytoms gairėms ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlyta atsižvelgti į jas užimtumo politikoje ir reformų, tarp jų – sveikatos priežiūros sistemos, programose.

 

 

Parengė

Sveikatos reikalų komiteto biuro padėjėja Milda Neverkevičienė

 

© 2006 Visos teisės saugomos.