Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

EK nario Vytenio Andriukaičio pareiškimas Pasaulinės dienos be tabako proga

2019-05-31

„Šiandien minime Pasaulinę dieną be tabako padidindami informuotumą apie žalingą ir mirtiną rūkymo ir tabako gaminių vartojimo poveikį. Pasaulio mastu skaičiai stulbinami – kasmet pasaulyje dėl tabako miršta daugiau kaip 7 mln. žmonių.

Tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl ES ir jos valstybės narės aktyviai remia visuotinės sveikatos sutartį — Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvenciją.

Tabako vartojimas – didžiausias išvengiamas pavojus sveikatai ir pagrindinė ankstyvos mirties priežastis ES, dėl kurios kasmet miršta beveik 700 000 žmonių. Tai nėra tik sausas skaičius. Tai mūsų šeimos nariai, draugai, kolegos. Man itin didelį susirūpinimą kelia tai, kad jaunimas vartoja elektronines cigaretes ir įvairius naujus produktus, pvz., kaitinamus tabako gaminius, kurie vis dažniau parduodami su klaidinančiais teiginiais. 29 % 15–24 metų amžiaus europiečių rūko. O kiek naudoja alternatyvius produktus, kenksmingus jų jauniems plaučiams?

ES deda daug pastangų, kad piliečiai būtų apsaugoti nuo pavojingo tabako vartojimo poveikio. Viena iš pagrindinių ES kovos su neteisėta prekyba tabako gaminiais priemonių — Europos tabako atsekamumo ir apsaugos priemonių sistema — pradėjo veikti gegužės 20 d. Tai reiškia, kad vartotojai greitai pamatys naujas atsekamumo žymas ant pakuočių kartu su reikiamomis apsaugos priemonėmis. Atsekamumo žymos suteiks galimybę nacionalinėms institucijoms sekti ir stebėti tabako gaminių judėjimą visoje ES legalaus tiekimo grandinėje. Be to, saugumo priemonės leis valdžios institucijoms ir piliečiams nustatyti, ar tabako gaminys rinkoje yra tikras ar neteisėtas.

Tabako atsekamumo ir saugumo priemonių sistema papildo kitas pagrindines ES priemones, priimtas siekiant kovoti su tabako vartojimu, pvz., tabako gaminių reglamentavimą, tarpvalstybinės tabako reklamos skatinimo ir rėmimo ribojimą, paramą valstybėms narėms kuriant aplinką be dūmų ir tabako mokesčių reguliavimą. Be to, dabar ant tabako pakuočių pateikiami dideli vaizdiniai įspėjimai apie grėsmę sveikatai. Taip pat nustatėme draudimus dėl reklaminių ir klaidinančių elementų, griežtesnį reglamentavimą dėl sudedamųjų dalių, įskaitant produktų su kvapiosiomis medžiagomis uždraudimą nuo 2020 m. gegužės 20 d., ir pirmąją elektroninių cigarečių reglamentavimo sistemą. Kai kurios ES šalys imasi dar daugiau priemonių, įgyvendindamos paprastos bendros pakuotės priemones, o dar kelios šalys žengia šia kryptimi. Didžiuojuosi, kad laiku pasiekėme visus Tabako gaminių direktyvoje nustatytus reikalavimus, be kita ko, įsteigėme pranešimų apie produktus teikimo sistemą ir patariamąją grupę dėl skonių.

Visų šių priemonių tikslas – padėti rūkantiesiems mesti rūkyti arba visai nepradėti rūkyti. Kadangi 93 % rūkančiųjų pradeda rūkyti iki 26 metų, mūsų ypatingas dėmesys skiriamas jaunimo rūkymo prevencijai.

Žinome, kad rūkymas, t. y. su gyvenimo būdu susijęs rizikos veiksnys, didina vėžio ir širdies ir kraujagyslių ligų naštą. Jis daro tiesioginį poveikį piliečių gyvenimo kokybei ir jų gyvenimo trukmei ir daro neigiamą poveikį nacionalinėms sveikatos ir socialinėms sistemoms, įskaitant būsimą darbo jėgą.

Todėl tikiuosi, kad mūsų valstybės narės padės siekti bendrų mūsų tikslų. Mums visais lygmenimis reikia griežtos tabako kontrolės, todėl ypač daug dėmesio skyriau griežtai rinkos priežiūrai ir teisėsaugai. Taip pat turime reaguoti į naujus iššūkius, kaip antai į naujus tabako gaminius. Tad imkimės darbo!“

 

Pagrindiniai faktai:

Tabako atsekamumo ir apsaugos priemonių sistemų apžvalga.

 

Tabako gaminių direktyvos apžvalga.

 

EK atstovybės Lietuvoje informacija

 

 

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.