ES parama vaisių, daržovių ir pieno vartojimui skatinti

2018-09-04

ES vaisių, daržovių ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose programa dalyvaujančiose ES šalyse tęsiama ir 2018-2019 mokslo metais. Pagal šią programą, kurios tikslas – skatinti vaikų sveikos mitybos įpročius, bus dalijami vaisiai, daržovės ir pieno produktai, taip pat bus vykdomos specialios edukacinės programos: vaikai bus mokomi, kaip svarbu tinkamai maitintis, bus aiškinama, kaip gaminamas maistas.

Dalyvaujančių mokyklų skaičius auga, todėl 2017–2018 mokslo metais sveikos mitybos iniciatyva pasiekė daugiau kaip 30 mln. vaikų visoje Europos Sąjungoje.

Pagal šią programą kiekvienais mokslo metais 150 mln. eurų skiriama vaisių ir daržovių, o 100 mln. eurų – pieno ir kitų pieno produktų vartojimui skatinti (Lietuvai 1 099 281 eurų skiriama vaisių ir daržovių, o 1 076 520 eurų – pieno ir kitų pieno produktų vartojimui skatinti). Nors programa tik savanoriška, dalyvauti visoje programoje arba jos dalyje nusprendė visos ES valstybės narės. 2018 m. kovo mėn. Europos Komisija priėmė ir patvirtino nacionalinius asignavimus visoms dvidešimt aštuonioms 2018–2019 mokslo metais programoje dalyvaujančioms valstybėms narėms. Be to, valstybės narės turi galimybę ES pagalbą papildyti nacionaline pagalba programai finansuoti.

Tai, kokius produktus platinti, pasirenkama atsižvelgiant į sveikatos ir aplinkos apsaugos aspektus, sezoną, esamą produktų įvairovę ir prieinamumą. Valstybės narės gali skatinti pirkti vietos arba regiono produktus, vartoti ekologiškus produktus, naudoti trumpąsias tiekimo grandines, daryti teigiamą poveikį aplinkai, taikyti žemės ūkio kokybės sistemas.

 

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5382_lt.htm

EK atstovybės Lietuvoje inf.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.