Seimui pristatytas Medicinos praktikos įstatymo pataisų projektas Nr. XIIIP-4503, kuriuo siekiama sudaryti efektyvias teisines prielaidas gydytojų savanorystės institutui Lietuvoje, įteisinant gydytojų savanoriškos ir neatlyginamos medicinos praktikos galimybę teikiant kompleksinę paliatyviąją pagalbą.

Europos Komisija leido netaikyti muitų ir PVM iš ne ES šalių importuojamoms medicinos priemonėms

2020-04-04

Europos Komisija, siekdama padėti kovoti su koronavirusu, nusprendė patvirtinti valstybių narių ir Jungtinės Karalystės prašymus leisti laikinai netaikyti muitų ir PVM iš trečiųjų šalių importuojamoms medicinos ir apsaugos priemonėms.

Šiandienos sprendimas galioja atgaline data nuo sausio 30 d. ir bus taikomas šešis mėnesius, be to, šis laikotarpis galės būti pratęstas.

Šioje ekstremalioje situacijoje gyvybiškai svarbu, kad medicinos įranga ir priemonės skubiai pasiektų tuos, kuriems jų reikia, – teigė už ekonomiką atsakingas Europos Komisijos narys Paolo Gentiloni.– Leisdama netaikyti muitų ir PVM šių prekių importui iš ne ES šalių, Europos Komisija padės užtikrinti, kad jos būtų lengviau prieinamos. Norėčiau dar kartą pareikšti didžiulę pagarbą ir padėką sveikatos priežiūros darbuotojams visoje Europoje. Šiandienos sprendimas turėtų padėti jiems gauti reikiamų priemonių apsisaugoti patiems ir toliau gelbėti gyvybes.“

 

Daugiau informacjos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_575

Specialus Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį

 

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.