Turizmo sektoriui atnaujinant veiklą, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) medikai primena, kad vykstant į tam tikras šalis gali prireikti Tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimo, įrodančio, kad esate pasiskiepiję, nes priešingu atveju į šalį galite būti tiesiog neįleisti.

Konkursas Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus pareigoms užimti

2019-05-06

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) paskelbė konkursą Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) direktoriaus pareigoms užimti.

SAM akcentuoja, kad šiame konkurse tikisi sulaukti kandidatų, gebančių kurti, efektyviai valdyti ir tobulinti įstaigos valdymą, formuoti ir įgyvendinti veiksmingą žmogiškųjų išteklių valdymo politiką, o siekiant užtikrinti kokybišką gydymo paslaugų kokybę, gerinti čia dirbančių darbuotojų mikroklimatą. Taip pat tikimasi, kad save šiose pareigose matantys žmonės gebės taikyti šiuolaikinius vadybos ir krizių valdymo modelius, išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimą, siekiant skaidraus įstaigos valdymo.

Pretendentai į šias pareigas privalo turėti socialinių mokslų arba biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), taip pat turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį.

Atrankos metu bus didelis dėmesys bus skiriams pretendentų lyderystės ir vadybos gebėjimams, siekiant įsitikinti, jog naujasis vadovas gebės tinkamai spręsti iškilusias problemas, įgyvendinti sveikatos politikos prioritetus, užtikrinti sklandų ir efektyvų įstaigos darbo organizavimą ir koordinavimą bei pasirūpinti aukšta suteikiamų paslaugų kokybe.

Taip pat, kaip ir įprastai, daug dėmesio bus skiriamas kandidatų nepriekaištingai reputacijai, bus vertinama informacija, susijusi su kandidatų patikimumu skaidriai vykdyti ligoninės vadovo pareigas. Po konkurso bus kreipiamasi į STT prašant pateikti informaciją apie konkurso laimėtoją.

RVUL yra viena svarbiausių Lietuvos gydymo įstaigų, tad ypač svarbu, jog vadovas gebėtų užtikrinti tinkamą ligoninės funkcionavimą, plėtotų inovatyvią gydymo veiklą ir užtikrintų įstaigos veiklos skaidrumą.

Pageidaujantys dalyvauti, visą reikalingą informaciją ras SAM interneto svetainės skelbimų skiltyje http://sam.lrv.lt/lt/skelbimai-1/konkursai.

 

SAM Spaudos tarnyba

 

SAM iliustracija

 

© 2006 Visos teisės saugomos.