Vyriausybė pritarė alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos taisyklių pakeitimams. Tokiu būdu siekiama surinkti ir visapusiškai vertinti duomenis apie alkoholio vartojimą ir jo pasekmes. Šių duomenų pagrindu bus nustatomos tikslingos prevencijos priemonės, galinčios padėti sumažinti alkoholio vartojimo mastą šalyje. Vyriausybės nutarimu įtvirtinti pakeitimai įsigalios nuo 2021 metų pradžios.

Pradėjo bendradarbiauti su tarptautiniu tinklu

2020-01-14

Siekdama tobulinti ilgalaikį sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pradėjo bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistų prognozavimo bei planavimo ekspertų tinklu SEPEN.

Šiuo metu planuojant sveikatos priežiūros specialistų poreikį yra atsižvelgiama į SAM atliktų analizių rezultatus bei Vyriausybės strateginės analizės centro sukurtą modelį. Tikimasi, kad bendradarbiaujant su SEPEN (angl. „Support for the health workforce planning and forecasting expert network) bus perimta geriausia Europos Sąjungos (ES) praktika, kuri leis patobulinti esamą Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo modelį.

Tuo tikslu SAM ir SEPEN, tobulindami sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą, planuoja tartis su visomis suinteresuotomis šalimis, įtraukiant ekspertus bendrai diskusijai, kurios metu būtų rasti geriausi sprendimai, užtikrinantys esamų ir būsimų Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų poreikį.

Pirmojo susitikimo metu SEPEN atstovai pristatė gerąsias praktikas ir pasidalijo patirtimi. Taip pat siekdami nustatyti esamą situaciją bei iššūkius, su kuriais susiduria Lietuva prognozuodama bei planuodama sveikatos priežiūros specialistų poreikį, apklausė SAM, Higienos instituto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Valstybės kontrolės, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Vyriausybės strateginės analizės centro ekspertus.

Tolimesnio bendradarbiavimo metu į modelio tobulinimą planuojama įtraukti daugiau institucijų ir organizacijų, pavyzdžiui, Seimo Sveikatos reikalų komitetą, Jaunųjų gydytojų asociaciją, Lietuvos akušerių sąjungą, Lietuvos gydytojų sąjungą, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungą, Lietuvos medicinos studentų asociaciją, Lietuvos rajonų ligoninių asociaciją, Odontologų rūmus, Lietuvos savivaldybių asociaciją ir Lietuvos slaugos specialistų organizaciją.

SAM Spaudos tarnyba

 

© 2006 Visos teisės saugomos.