Siekiant pagerinti greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugų kokybę ir prieinamumą Lietuvos gyventojams bei sudaryti geresnes darbo sąlygas GMP darbuotojams, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga siūlo, kaip būtų galima koreguoti GMP paslaugų organizavimą visoje Lietuvoje. Tuo tikslu suinteresuotos grupės ir visuomenė kviečiami viešai diskusijai, siekiant tartis ir ieškoti geriausių sprendimų.

Primena apie būtinybę deklaruoti interesus

2019-11-07

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ragina pavaldžių gydymo įstaigų vadovus užtikrinti, kad jose dirbantys medikai, administracijos darbuotojai, kuriems tokia prievolė numatyta įstatymuose, deklaruotų privačius interesus. Tai leis išvengti interesų konflikto, o kilus net menkiems nesusipratimams – apsaugoti ir darbuotojo, ir įstaigos reputaciją.  

Tuo tikslu SAM jau kreipėsi į gydymo įstaigų vadovus, primindama apie deklaravimo svarbą.

SAM nuomone, atvirumas, viešumas ir skaidrumas yra vertybės, kuriomis svarbu vadovautis dirbant viešajame sektoriuje. Tad pareiga deklaruoti privačius interesus yra labai svarbi, į ją negali būti žiūrima pro pirštus. Deklaravimas – vienas iš būdų gerinti medikų įvaizdį ir didinti šios profesijos atstovų pasitikėjimą visuomenėje, mažinti korupcijos apraiškas sveikatos priežiūros srityje.

Tad sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos pasirašytame priminime visi medikai ir administracijų darbuotojai raginami deklaruoti interesus, taip užtikrinant, kad būtų užkirstas kelias  galimoms spekuliacijoms.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, deklaracijas privalu pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo darbuotojo priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Pasikeitus aplinkybėms, jos turi būti atnaujintos ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.

SAM Spaudos tarnyba

 

© 2006 Visos teisės saugomos.