Siekiant pagerinti greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugų kokybę ir prieinamumą Lietuvos gyventojams bei sudaryti geresnes darbo sąlygas GMP darbuotojams, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga siūlo, kaip būtų galima koreguoti GMP paslaugų organizavimą visoje Lietuvoje. Tuo tikslu suinteresuotos grupės ir visuomenė kviečiami viešai diskusijai, siekiant tartis ir ieškoti geriausių sprendimų.

Pritarė registro nuostatų pakeitimams

2019-05-09

Ministrų kabinetas pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlymui atnaujinti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro nuostatus, pagal naujausius šiuo metu galiojančius teisės aktus.

Tad nuo šiol šis registras bus tvarkomas vadovaujantis bendruoju duomenų apsaugos Reglamentu, Kibernetinio saugumo įstatymu, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – dalis asmens duomenų apsaugos reformos, prieš kelerius metus inicijuotos Europos Komisijos (EK). Jis įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės ir apibrėžia duomenų valdytojo atsakomybes, duomenų apsaugos pažeidimo sąvoka ir kt.

Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras – speciali duomenų bazė, kur kaupiami apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) duomenys.

Su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo galima susipažinti čia https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

 

SAM Spaudos tarnyba

 

SAM iliustracija

 

© 2006 Visos teisės saugomos.