Psoriazės gydymo vaistais tvarkos aprašas

2018-01-24

Pateikiame psoriazės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, tvarkos aprašą.

 

Patvirtinta LR SAM ministro 2017  08 30 įsakymu Nr. V- 1014

 

 

BENDROSIOS NOSTATOS

 

1. Psoriazės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato psoriazei, pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija) (toliau – TLK-10-AM) žymimai kodu L40.0, gydyti vartojamų vaistų, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, skyrimo apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1. Psoriazė (žvynelinė) – lėtinė atsinaujinančios eigos uždegiminė liga, kuriai būdingas kūno odos išbėrimas papulėmis ir plokštelėmis, plaukuotosios galvos dalies, nagų ir sąnarių pažeidimai.

2.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

PSORIAZĖS DIAGNOSTIKOS IR STEBĖSENOS PRINCIPAI

 

3. Psoriazės diagnozę patvirtina gydytojas dermatovenerologas pagal savo kompetenciją, vadovaudamasis Europos dermatologų forumo ir Lietuvos dermatovenerologų draugijos metodinėmis rekomendacijomis.

4. Šeimos ar kitos specialybės gydytojas, pagal savo kompetenciją nustatęs vidutinio sunkumo ar sunkią psoriazę, siunčia pacientą gydytojo dermatovenerologo konsultacijos ir gydymo.

5. Vidutinio sunkumo ir sunkios psoriazės diagnostikai ir gydymui pasirinkti naudojami standartizuoto vertinimo kriterijai:

5.1. psoriazės ploto ir sunkumo indeksas (toliau – PASI) (angl. Psoriasis Area and Severity Index);

5.2. kūno pažeisto paviršiaus plotas (toliau – BSA) (angl. Affected Body Surface Area). BSA vertinamas tais atvejais, kai PASI nėra taikytinas (pustulinė, eritroderminė ar kita ligos forma);

5.3. dermatologinis gyvenimo kokybės indeksas (toliau – DLQI) (angl. Dermatology Life Quality Index) vertinamas, kai skiriamas biologinis ligą modifikuojantis vaistas (toliau – bLMV);

5.4. psoriazė pagal sunkumo laipsnį gali būti lengva – PASI ar BSA rodiklis ≤ 10 ir DLQI ≤ 10; vidutinio sunkumo ar sunki psoriazė – PASI ar BSA rodiklis > 10 ir DLQI > 10. Tam tikrais išskirtiniais atvejais (išbėrimai matomose vietose, rankų, veido, delnų, padų ir nagų pažeidimai) lengvos psoriazės diagnozė gali būti pakeista į vidutinio sunkumo ar sunkios psoriazės, kai DLQI rodiklis > 10.

6. Įvertinus psoriazės eigą ir gretutinę patologiją, gydymas ligą modifikuojančiais vaistais (toliau – LMV) pacientui parenkamas individualiai.

7. Paciento gydymo tikslas – ligos remisija arba mažas ligos aktyvumas (vertinant pagal Aprašo 5 punkte numatytus kriterijus). Šis tikslas turi būti pasiektas per 6 mėnesius, tačiau jei po 3 mėnesių nenustatytas ligos eigos pagerėjimas, gydymas koreguojamas. Gydymo efektas vertinamas pagal šių rodiklių dinamiką:

7.1. jei PASI rodiklis pagerėjo ≥ 75 proc. – gydymas tęsiamas;

7.2. jei PASI rodiklis pagerėjo < 50 proc. – gydymas keičiamas;

7.3. jei PASI rodiklis pagerėjo 50–74 proc. ir DLQI rodiklis yra ≤ 5 – gydymas tęsiamas, o jei > 5 – gydymas keičiamas.

Plačiau apie tai skaitykite „Lietuvos gydytojo žurnalas“ 2017 m. Nr. 9

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.