Siūloma keisti sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarką

2017-10-12

Seimas pradėjo svarstyti alternatyvius Seimo narių Rimantės Šalaševičiūtės ir Astos Kubilienės pristatytus Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimus (projektai Nr. XIIP-4829(2) ir Nr. XIIIP-1006), kuriais siūloma tobulinti sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarką.

Seimo narė R. Šalaševičiūtė siūlo pakeisti darbo užmokesčio pastoviosios dalies nustatymo principą. Teikiamu projektu numatoma vietoj dabar galiojančio įstaigų skirstymo pagal lygmenis bei darbuotojų skaičių pakeisti skirstymu į 7 grupes priklausomai nuo įstaigų uždirbamų pajamų dydžio. Apskaičiuojant įstaigos vadovo darbo užmokestį siūloma jį susieti su įstaigos praėjusių metų darbuotojų vidutiniu darbo užmokesčiu. „Įstaigų steigėjai kiekvienais metais turės galimybę koreguoti vadovų darbo užmokestį priklausomai nuo įstaigos praėjusių metų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio pokyčių. Be to, vadovo darbo užmokestis ir jo pokyčiai bus tiesiogiai susieti su jo vadovaujamos įstaigos darbuotojų vidutiniu darbo užmokesčiu. Tai bus paskata įstaigos vadovaujantiems darbuotojams nuolat rūpintis kolektyvo darbo užmokesčio didinimu“, – teigiama dokumento aiškinamajame rašte.

Alternatyviu projektu Seimo narė A. Kubilienė siūlo sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios dalių dydžius susieti su praėjusių kalendorinių metų vieno etato gydytojų ir slaugytojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio vidurkiu ir įstaigos gerais darbo rezultatais.

„Mūsų teikiamas projektas vienašališkai nedidina vadovų darbo užmokesčio, tiek kintamoji, tiek pastovioji dalys yra susietos su toje įstaigoje dirbančių gydytojų ir slaugytojų darbo užmokesčiu. Siūloma vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarka skatins įstaigos vadovus naudoti pažangesnius vadybos metodus bei motyvuos didinti darbuotojų darbo užmokestį. Be to, sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo užmokesčio didinimas mažins socialinę atskirtį bei korupcijos apraiškas sveikatos priežiūros srityje. Mūsų teikiamame projekte numatyta, kad mėnesinės algos kintamosios dalies dydis negali viršyti 60 proc. praėjusių kalendorinių metų tos įstaigos vieno etato gydytojo ir vieno etato slaugytojo vidutinio darbo užmokesčio vidurkio“, – sakė A. Kubilienė.

Šiuo metu įstatyme numatyta, kad sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinė alga susideda iš pastoviosios ir kintamosios algos dalių. Pastoviosios dalies dydis nustatomas atsižvelgiant į įstaigos lygmenį arba praėjusių kalendorinių metų įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių ir apskaičiuojamas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį dauginant iš įstatymu nustatyto koeficiento. Kintamosios dalies dydis priklauso nuo praėjusių kalendorinių metų įstaigos veiklos rezultatų ir visais atvejais negali viršyti 40 procentų įstaigos vadovo nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

Pritarus abiem projektams po pateikimo, toliau jie bus svarstomi pagrindiniu paskirtame Sveikatos reikalų komitete, papildomu – Socialinių reikalų ir darbo komitete. Seimas taip pat nusprendė dėl šių projektų prašyti Vyriausybės išvados. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti gruodžio 5 d.

 

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausiasis specialistas

Rimas Rudaitis

 

© 2006 Visos teisės saugomos.