SRK domėjosi viešųjų pirkimų organizavimu didžiausiose šalies klinikose

2017-06-09

Seimo Sveikatos reikalų komitetas svarstė informaciją apie Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą VUL Santaros klinikose ir LSMUL Kauno klinikose.

Posėdžio metu Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovas pažymėjo, kad STT nustatė korupcijos rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidų korupcijai pasireikšti VUL Santaros ir LSMU Kauno klinikoms (toliau – klinikos) organizuojant viešuosius pirkimus ir vykdant viešųjų pirkimų vidaus kontrolę. Buvo nustatyta, kad nepakankamai aiškiai reglamentuota abiejų klinikų veikla viešųjų pirkimų srityje, atskirais atvejais neužtikrinamas tinkamas teisės aktų, reglamentuojančių klinikų viešųjų pirkimų komisijų darbo organizavimą ir veiklą, nuostatų vykdymas, nustatyti kiti korupcijos rizikos veiksniai.

STT, atsižvelgdama į analizės rezultatus, pateikė klinikoms rekomendacijas korupcijos rizikai mažinti. Pasiūlyta imtis priemonių:

 • informacija apie klinikų vykdomus viešuosius pirkimus turi būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

 • nustatyti vienodus kvalifikacijos ir reputacijos reikalavimus subjektams, įgaliotiems vykdyti viešuosius pirkimus;

 • tobulinti esamą teisinį reglamentavimą viešųjų pirkimų srityje;

 • užtikrinti tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų komisijų darbo organizavimą ir veiklą, nuostatų vykdymą ir kt.

  Posėdyje buvo pažymėta, kad STT korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktos rekomendacijos yra aktualios visoms sveikatos priežiūros įstaigoms ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai įsipareigojo su STT korupcijos rizikos analizės išvada supažindinti sveikatos priežiūros įstaigų vadovus. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai informavo, jog sveikatos apsaugos ministras, reaguodamas į STT pateiktus pasiūlymus klinikoms, pasirašė įsakymą, kad visose pavaldžiose įstaigose šiais metais būtų atliekama korupcijos pasireiškimo tikimybės, vykdant viešuosius pirkimus, analizė.

  STT atstovas informavo komiteto narius, kad š. m. lapkričio mėnesį bus nagrinėjama klinikų pateikta informacija apie STT pasiūlymų vykdymą. Atsižvelgiant į tai, komitetas nusprendė šį klausimą pakartotinai svarstyti Seimo III (rudens) sesijos metu.

   

  Simona Šimonienė

 

© 2006 Visos teisės saugomos.