Sveikatos reikalų komitetas siūlo keisti Privalomojo sveikatos draudimo tarybos formavimo tvarką

2017-04-27

Seimo Sveikatos reikalų komitetas apsvarstė Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

Projekto Nr. XIIIP-461.

Projektu siekiama užtikrinti skaidresnę, kokybiškesnę ir efektyvesnę Privalomojo sveikatos draudimo tarybos (toliau – Taryba) veiklą. Siūloma, kad Taryba būtų sudaroma taip, kad būtų vienodai ir lygiateisiškai atstovaujama valstybės institucijoms, draudėjų (darbdavių) organizacijoms ir apdraustųjų interesus ginančioms organizacijoms. Projektu įtvirtinamos Tarybos kadencijos, jų trukmė, maksimalus nepertraukiamų kadencijų skaičius. Siekiant užtikrinti nešališkų, objektyvių ir skaidrių sprendimų Taryboje priėmimą, racionalesnį Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimą ir efektyvesnę Tarybos veiklą, siūloma įtvirtinti nepriekaištingos reputacijos, kompetencijos reikalavimus Tarybos nariams. Kartu nustatoma, kad Tarybos nariais negalės būti farmacijos, ortopedijos ir medicinos priemonių sektoriuje veikiančių įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovai.

Komitetas pritarė patobulintam Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-461(2).

 

Milda Neverkevičienė,

Sveikatos reikalų komiteto biuras

 

© 2006 Visos teisės saugomos.