Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Tiesioginių geriamųjų antikoaguliantų terapijos efektyvumo laboratorinė kontrolė

2020-05-17

Rekomendacijos skirtos atlikti tinkamą terapijos efektyvumo laboratorinę kontrolę pacientams, kurie gydomi tiesioginiais geriamaisiais antikoaguliantais (TGAK) (rivaroksabanu, dabigatranu, apiksabanu)

Aprašas ir algoritmas

            Nors TGAK yra skiriami fiksuotomis dozėmis ir tarytum nereikia nuolatinio laboratorinio monitoringo dozei reguliuoti, yra aplinkybių, kuriomis svarbu įvertinti TGAK poveikį. Greitai gaunami laboratorinių TGAK tyrimų atsakymo rezultatai galėtų tiesiogiai paveikti paciento gydymą prasidėjus gyvybei pavojingam kraujavimui, prireikus epidūrinių procedūrų, skubios operacijos, ištikus ūmiam insultui, kai kitu atveju reikėtų atlikti trombolizę. Kitomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, perdozavus medikamento, esant virškinimo trakto malabsorbcijai, kūno svorio kraštutinumų, medikamentų sąveikai, ūmiam inkstų funkcijos sutrikimui ir neefektyviam gydymui, laboratorinius TGAK laboratorinius tyrimus taip pat tikslinga atlikti, tačiau šiais atvejais būtinas tikslesnis, nors ir ne toks skubus tyrimas. Klinikinėje praktikoje laboratorinius tyrimus būtina atlikti, kai pacientai yra gydomi TGAK ar kai įtariama, kad pacientai vartoja TGAK, ypač pasireiškus šalutinių poveikių (pvz., kraujavimui ar trombozei), taip pat siekiant išvengti nepageidaujamų reiškinių (pvz., kraujavimo chirurginės operacijos metu). Priežastys ir situacijos, kada pacientams atlikti TGAK laboratorinį tyrimą, nurodomos 5 lentelėje (12,13).

 

5 lentelė. Priežastys ir situacijos atlikti TGAK laboratorinį tyrimą

Aiškios priežastys atlikti laboratorinius tyrimus

 1. Prasidedanti trombozė ar hemoragija, vartojant medikamentus (nesėkmingas gydymas, netinkamas medikamentas ar pacientas nesilaikė medikamentų vartojimo instrukcijos)
 2. Jei pacientas 1–3 valandas prieš operaciją vartojo šiuos medikamentus
 3. Kitos priežastys, dėl kurių būtina nedelsiant nutraukti antikoaguliantų vartojimą
 4. Įtariama per didelė medikamento dozė ar intoksikacija
 5. Ūmus inkstų funkcijos nepakankamumas (ypač vartojant dabigatraną ir edoksabaną; apie 50 proc. metabolizuojama per inkstus)
 6. Ūmus kepenų funkcijos nepakankamumas (ypač vartojant apiksabaną, rivaroksabaną ir edoksabaną; ≥50 proc. metabolizuojama per kepenis)
 
 
 
 
 

Galimos priežastys atlikti laboratorinius tyrimus

 1. Tam tikromis klinikinėmis situacijomis (kai patyręs traumą pacientas praranda sąmonę ir stipriai kraujuoja; ištikus sunkiam insultui, stacionarizavus dėl ūmaus širdies veiklos sutrikimo), kai nežinoma, ar pacientas vartoja antikoaguliantus
 2. Pacientui reikia skubios chirurginės operacijos, tačiau nežinoma, ar jis vartoja antikoaguliantus
 3. Labai daug sveriantiems pacientams
 4. Nėščioms moterims
 5. Vaikams ar senyvo amžiaus pacientams
 6. Kitoms pacientų grupėms, kurios nebuvo įtrauktos į klinikinius tyrimus ir kuriems skirti antikoaguliantai
 7. Medikamentų vartojimo sąlygoms įvertinti (ar atitinka skirtą gydymą)
 8. Su TGAK kartu skirtas gydymas P-glikoproteiną (P-gp) skatinančiais ar slopinančiais medikamentais
 9. Su TGAK kartu skirtas gydymas kitais medikamentais, kurių poveikis TGAK nežinomas
  1. Lėtinis inkstų funkcijos nepakankamumas (ypač vartojant dabigatraną ir edoksabaną; apie 50 proc. metabolizuojama per inkstus)
  2. Lėtinis kepenų funkcijos nepakankamumas (ypač vartojant apiksabaną, rivaroksabaną ir edoksabaną; ≥50 proc. metabolizuojama per kepenis)
  3. Virškinimo trakto malabsorbcija
  4. Inkstų hiperfunkcija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laboratoriniai tyrimai

Šeštoje lentelėje pateikiama įprastinių (rutininių) hemostazės tyrimų ir kiekybinių tyrimų, galinčių įvertinti TGAK medikamentų koncentraciją, santrauka. TGAK laboratoriniai tyrimai yra skirti įvertinti konkretų medikamentą. Šie tyrimai taip pat turi klinikinę prasmę, kuri pagrįsta esamos situacijos objektyviu vertinimu, t. y. dozei pakoreguoti ar medikamentui pakeisti, palaikomajai terapijai ar gydymui antidotais (12,13).

 

Plačiau skaitykite „Lietuvos gydytojo žurnale“ 2020 m. Nr. 1.

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.