Visuomenės sveikatos stiprinimo fondas turi naują vadovą

2017-06-07

Antradienį Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos nariai vienbalsiai išrinko naująjį savo vadovą, juo tapo Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) prezidentas, anksčiau ėjęs šalies Prezidentės patarėjo teisės klausimais pareigas, Šarūnas Narbutas.

„Taryboje pastebime itin didelį žiniasklaidos atstovų ir visuomenės sveikatos srityje veikiančių organizacijų susidomėjimą fondo veikla. Prieš Tarybos narius įvairios interesų grupės nesibodi naudoti ir įvairias spaudimo priemones. Kaip Tarybos pirmininkas stengsiuosi užtikrinti, kad Taryba išliktų nepriklausoma ir sprendimus priimtų nešališkai ir skaidriai. Kadangi ženkli fondo lėšų dalis skiriama projektų viešinimui žiniasklaidoje, manau, kad į Tarybos veiklą reikėtų įtraukti ir žiniasklaidos asociacijų atstovus“, – sakė naujasis Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo vadovas Š. Narbutas.

Valstybinio sveikatos stiprinimo fondo tarybą sudaro 11 narių. Keturis Tarybos narius skiria sveikatos apsaugos ministerija, po vieną Tarybos narį skiria Nacionalinė sveikatos taryba, Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Lietuvos savivaldybių asociacija, 2 – nevyriausybinės organizacijos.

„Pažymėdamas, kad visi Tarybos nariai už veiklą fonde finansinio atlygio negauna noriu pasidžiaugti kompetentinga Tarybos sudėtimi, todėl sieksiu, kad Tarybą sudarantys viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovai ekspertines žinias panaudotų kurdami ir įgyvendindami tvaraus fondo strategiją, o fondo lėšomis remiamų projektų naudą pajustų didžioji visuomenės dalis“, – atkreipė dėmesį Š. Narbutas.

Fondo paskirtis – remti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklą, prevencinius projektus, socialinę reklamą ir reikalingus mokslinius tyrimus. Fondo prioritetai yra alkoholio vartojimo prevencija, visuomenės psichikos sveikatos ir savižudybių prevencija, sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimas. Taryba pagal nuostatus skirsto Fondo lėšas. Ji skelbia konkursus projektams atrinkti, nustato vertinimo kriterijus, kviečia ekspertus vertinti projektus, priima sprendimus dėl fondo lėšų skyrimo.

Pasak Š. Narbuto, šiais metais planuojama peržiūrėti fondo veiklos procesus, užtikrinti su tarybos veikla susijusios medžiagos viešinimą elektroninėje erdvėje. „Tikiuosi, kad iki trečių fondo veiklos metų pradžios, t. y. 2018 m., Tarybai pavyks suformuoti fondo prioritetus ir remiamas veiklas ne kelių mėnesių, o bent 2 metų laikotarpiui“, – sakė naujasis vadovas.

Fondo biudžetą sudaro įplaukos iš akcizo pajamų, gautų už parduotus stiprius alkoholinius gėrimus.

Praėjusiais metais Fondas gavo 188 paraiškas dėl prevencinių projektų vykdymo. Finansuoti buvo 36 projektai, kuriems skirta 1,267 mln. eurų. Šiais metais projektams finansuoti yra skirta 1,3 mln. eurų.

Visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, kurį administruoja Sveikatos apsaugos ministerija, įkurtas 2016 m. sausio 1 d. Iki šiol tarybos pirmininkės pareigas ėjo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė Inga Juozapavičienė.

SAM informacija ir nuotrauka

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.