Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

COVID-19: Europos Komisija telkia visus išteklius, kad apsaugotų europiečių gyvybes ir pragyvenimo šaltinius

2020-04-02

Europos Komisija toliau stiprina savo atsaką į koronaviruso protrūkį. Šiandien paskelbtos priemonės:

 

·         Iniciatyva SURE. 100 mlrd. EUR, kad žmonės išlaikytų darbo vietas, o įmonės – veiklą.

Iki 100 mlrd. EUR bus paskolinta šalims, kurioms šių lėšų reikia, kad darbuotojai gautų pajamas, o įmonės išlaikytų darbuotojus. Pagal SURE bus remiamos sutrumpinto darbo laiko sistemos ir panašios priemonės, kuriomis siekiama padėti valstybėms narėms išlaikyti darbo vietas ir apsaugoti samdomus ir savarankiškai dirbančius asmenis nuo atleidimo iš darbo ir pajamų praradimo pavojaus. Įmonės galės laikinai sutrumpinti darbuotojų darbo valandas arba visiškai sustabdyti darbą, o valstybė rems pajamas už nedirbtas valandas.

 

·         Skubios paramos teikimo sveikatos priežiūros sektoriui priemonė. Europos Komisija mobilizuoja 3 mlrd. EUR iš ES biudžeto, iš kurių 2,7 mlrd. EUR bus skiriama per Skubios paramos priemonę, o 300 mln. EUR – per „rescEU“, kad būtų galima kaupti bendras priemonių atsargas. Šis finansavimas papildys 80 mln. EUR sumą, kuri jau buvo skirta praėjusį mėnesį.

Naudojant šias lėšas pirmasis prioritetas būtų visuomenės sveikatos krizės valdymas ir gyvybiškai svarbios įrangos ir reikmenų – nuo dirbtinės plaučių ventiliacijos įrangos iki asmeninių apsaugos priemonių – tiekimas, taip pat mobiliųjų medicinos komandų formavimas ir medicinos pagalbos teikimas pažeidžiamiausiems asmenims, įskaitant gyvenančius pabėgėlių stovyklose. Antrasis prioritetas – įgalinimas didinti tyrimų mastą.

 

·         Investicijų iniciatyva.

Pirmąjį Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos priemonių rinkinį sudarė trys pagrindiniai elementai: apie 8 mlrd. EUR neatidėliotino likvidumo, kad būtų paspartinta iki 37 mlrd. EUR Europos viešųjų investicijų, galimybė lanksčiai taikyti ES išlaidų taisykles ir ES solidarumo fondo taikymo srities išplėtimas.

Šiandienos iniciatyva šias priemones papildo. Visos dar neįsipareigotos skirti sanglaudos politikos fondų – Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo – lėšos bus sutelktos visuomenės sveikatos krizės padariniams šalinti. Siekiant užtikrinti, kad lėšas būtų galima nukreipti ten, kur jų skubiausiai reikia, jas bus galima perkelti iš vieno fondo į kitą, iš vienos regionų kategorijos į kitą ir nuo vieno politikos tikslo kitam. Be to, bus atsisakyta bendro finansavimo reikalavimų

Šiandienos priemonės papildo Europos Komisjos pastarųjų savaičių veiksmus, kovojant su koronavirusu. Europos Komisija be kitų veiksmų, koordinavo, spartino ir stiprino viešuosius medicinos įrangos pirkimus ir moksliniams tyrimams numatytą finansavimą skyrė vakcinai kurti, rūpinosi, kad prekės ir pasienio darbuotojai galėtų toliau judėti visoje ES, nenutrūktų ligoninių bei gamyklų veikla, kad neištuštėtų parduotuvių lentynos. Europos Komisija remia ir toliau rems ES piliečių, jų šeimų ir ilgalaikių ES gyventojų repatriaciją į Europą iš viso pasaulio.

 

Daugiau informacijos apie SURE

 

Daugiau informacijos apie skubios paramos sveikatos priežiūrai priemonę

 

Daugiau informacijos apie Investicijų iniciatyvą

Specialus Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

 

© 2006 Visos teisės saugomos.