Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

COVID-19: į Italiją siunčiamos Europos medikų komandos

2020-04-07

Pagal ES civilinės saugos mechanizmą sutelkta Europos gydytojų ir slaugytojų iš Rumunijos ir Norvegijos komanda siunčiama į Milaną ir Bergamą padėti Italijos medicinos darbuotojams, kovojantiems su koronavirusu. Be to, pagal šį mechanizmą Austrija perdavė Italijai daugiau kaip 3 000 litrų dezinfekcinio skysčio. Šią Europos pagalbą koordinuos ir prie jos finansavimo prisidės Europos Komisija.

Vakar Italija taip pat gavo asmeninių apsaugos priemonių siuntą, kurios pristatymą koordinavo ES reagavimo į nelaimes koordinavimo centras. Apsauginių kaukių bei kombinezonų ir plaučių ventiliavimo aparatų į Italiją išsiuntė ir pacientų iš Italijos gydytis priėmė ir kelios ES valstybės narės.

Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras, kuris yra ES civilinės saugos mechanizmo pagrindas, koordinuoja paramos, pavyzdžiui, pagalbos išteklių, ekspertinių žinių, civilinės saugos grupių paslaugų ir specializuotos įrangos, teikimą nelaimės ištiktoms šalims. Centras užtikrina greitą skubios paramos teikimą ir veikia kaip koordinavimo centras tarp visų ES valstybių narių ir 6 papildomų dalyvaujančiųjų valstybių, nukentėjusiosios šalies ir civilinės saugos bei humanitarinės pagalbos ekspertų.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_613

Specialus Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį

 

© 2006 Visos teisės saugomos.