Elektroninėse parduotuvėse pavojingų daiktų nebebus

2018-06-25

Europos Komisijai užmezgus dialogą, šiandien „Alibaba“ („AliExpress“ vardu), „Amazon“, „eBay“ ir „Rakuten France“ pasirašė įsipareigojimą, kuriuo pasižada greičiau pašalinti jose parduodamus pavojingus gaminius.

Konkretūs įsipareigojimai:

  • reaguoti per dvi darbo dienas į institucijų pranešimus bendrovių kontaktiniams asmenims su prašymu iš prekių sąrašo pašalinti siūlomus pirkti pavojingus gaminius. Bendrovės turėtų vėliau pranešti institucijoms apie veiksmus, kurių ėmėsi;
  • aiškiai nurodyti pirkėjams, kaip galima pranešti apie siūlomus pirkti pavojingus gaminius. Šie pranešimai nagrinėjami skubos tvarka ir į juos atsakoma per penkias darbo dienas;
  • susipažinti su pavojingiems ne maisto produktams skirtoje ES skubių pranešimų sistemoje ir kitų šaltinių, kaip antai vykdymo užtikrinimo institucijų, pateikiama informacija apie atšauktus ir (arba) pavojingus gaminius ir, kai nustatomi susiję gaminiai, imtis dėl jų atitinkamų veiksmų.
  • ES valstybių narių institucijoms nurodyti vieną konkretų kontaktinį punktą, kuriam būtų galima pranešti apie pavojingus gaminius ir perduoti informaciją gaminių saugos klausimais;
  • imtis priemonių, kad jau pašalintas pavojingas gaminys vėl nebūtų įtrauktas į prekių sąrašus;
  • teikti informaciją pardavėjams apie ES gaminių saugos teisės aktų reikalavimus ir rengti mokymus, reikalauti, kad pardavėjai laikytųsi teisinių reikalavimų, ir pateikti jiems nuorodą į ES gaminių saugos teisės aktų sąrašą.

 

 

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4247_lt.htm

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.