Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Europos Komisija skiria 13 mln. EUR humanitarinės pagalbos nuo konfliktų nukentėjusiems Rytų Ukrainos gyventojams

2020-04-17

Konfliktas Rytų Ukrainoje trunka jau šešerius metus. Šiandien Europos Komisija paskelbė apie 13 mln. EUR paramą pažeidžiamiausiems nuo besitęsiančių karo veiksmų nukentėjusiems žmonėms. Tuo pat metu ES finansuojami humanitariniai projektai padės spręsti koronaviruso protrūkio problemą.

Humanitariniai poreikiai Rytų Ukrainoje toliau auga. Lėšos, apie kurių skyrimą šiandien paskelbta, bus panaudotos per konfliktą nuniokotų pastatų: mokyklas, ligoninių, remontui, taip pat svarbiausiems poreikiams – aprūpinimo vandeniu, švietimo – patenkinti.

Visa ES humanitarinė pagalba teikiama per JT agentūras, NVO ir Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą. ES nuolat ragina nekliudomai į vyriausybės nekontroliuojamas sritis patekti paramą vietoje teikiančioms humanitarinėms organizacijoms.

 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_673

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

 

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.