Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Europos Komisija skelbia gaires dėl saugių medicininių reikmenų gamybos

2020-03-30

Europos Komisija paskelbė gaires, kurios turėtų padėti padidinti kovai su koronaviruso protrūkiu būtiniausios medicinos įrangos ir medžiagų gamybą: kaukių bei kitų asmeninių apsaugos priemonių, nenuplaunamų rankų valiklių ir rankų dezinfekavimo priemonių gamybos ir 3D spausdinimo. Šiais dokumentais siekiama padėti gamintojams ir rinkos priežiūros institucijoms užtikrinti šių produktų veiksmingumą ir atitiktį būtiniems saugos standartams.

·         Gairės dėl asmeinių apsaugos priemonių padeda gamintojams įvertinti taikomus teisinius ir techninius reikalavimus prieš importuojant naujus produktus į ES ar pradedant naudoti naujus arba pertvarkant esamus įrenginius apsauginių priemonių, pavyzdžiui, kaukių, pirštinių ir chirurginių chalatų gamybai. Gairėse nurodomos taikomos ES teisinės nuostatos ir gamintojams patariama, kokių konkrečių veiksmų imtis, norint tiekti savo produktus ES rinkai. Taip pat paaiškinamas nacionalinių rinkos priežiūros institucijų vaidmuo užtikrinant tinkamą trečiųjų šalių kilmės įrangos, kuri teikiama ES rinkai, sveikatos ir saugos lygį.

·         Gairėmis dėl dezinfekavimo priemonių gamybos teikiamos rekomendacijos įmonėms dėl teisės nuostatų, taikomų tiekiant ES rinkai hidroalkoholinį gelį.

·         Gairėmis dėl  3D spausdinimo ir 3D būdu atspausdintų gaminių, skirtų naudoti medicininėms reikmėms kovojant su koronaviruso protrūkiu, teikiamos rekomendacijos dėl atitikties vertinimo procedūrų, nurodytos šiems gaminiams taikomos ES teisės nuostatos ir pateikti pavyzdžiai, kokiais techniniais standartais gali vadovautis gamintojai, kad ES rinkai pateiktų reikalavimus atitinkančius gaminius.

Už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Eropos Komisijos narė Stella Kyriakides: „Gyvybiškai svarbu didinti medicininių ir asmeninių apsaugos priemonių tiekimą, kad jų nestigtų ir sveikatos priežiūros darbuotojai galėtų toliau gelbėti gyvybes. Šiandien paskelbtos gairės padės pramonei tai užtikrinti. Kovai su koronavirusu reikia bendrų pastangų, todėl mūsų pramonės indėlis yra nepaprastai svarbus.“

 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_558

Specialus Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį

 

© 2006 Visos teisės saugomos.