Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Koronavirusas. Europos Komisija siekia supaprastinti skolinimą

2020-04-28

Europos Komisija pasiūlė teisės aktų, reglamentuojančių ES bankų paslaugų teikimą, pakeitimus, kuriais siekiama kuo labiau padidinti kredito įstaigų pajėgumą skolinti ir padengti nuostolius, susijusius su koronaviruso pandemija.

 

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Siekiame kuo labiau padėti namų ūkiams ir įmonėms atlaikyti koronaviruso krizės pasekmes ekonomikai. Čia bankų sektorius turi daug galimybių padėti. Visapusiškai naudojamės ES bankininkystės taisyklėse numatytomis lankstumo priemonėmis ir siūlome specialius teisės aktų pakeitimus, leisiančius bankams nenutrūkstamai užtikrinti likvidumą, kad namų ūkiai ir įmonės galėtų gauti reikiamą finansavimą. Netrukus taip pat pradėsiu apskritojo stalo diskusijas, per kurias vartotojų ir verslo grupės kartu su finansų sektoriumi galės aptarti, kaip patenkinti būtiniausius mūsų gyventojų ir įmonių poreikius.“

 

Eurpos Komisija siūlo išskirtinių laikinų priemonių tiesioginiam su koronavirusu susijusių permainų poveikiui sušvelninti. To būtų siekiama pritaikant tarptautinių apskaitos standartų taikymo bankų kapitalui tvarkaraštį, palankiau vertinant šios krizės metu suteiktas valstybės garantijas, atidedant sverto koeficiento rezervo taikymo terminą ir koreguojant tam tikrų pozicijų neįtraukimo apskaičiuojant sverto koeficientą metodą.

 

Europos Komisija pabrėžia sritis, kuriose ragina bankus veikti atsakingai, pavyzdžiui, susilaikyti nuo dividendų paskirstymo akcininkams arba konservatyviai nustatyti išmokamą kintamąjį atlygį.

 

Taip pat primenama, kad bankai gali padėti įmonėms ir gyventojams teikdami skaitmenines paslaugas, be kita ko, sudarydami sąlygas bekontakčiams ir skaitmeniniams mokėjimams.

 

 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_740

Specialus Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.