Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Koronavirusas. Ispanijai, Italijai ir Kroatijai pristatytos „rescEU“ kaukės

2020-05-04

FFP2 tipo apsauginių kaukių siuntos iš „rescEU“ – pirmojo bendro Europos medicinos reikmenų rezervo, sukurto praėjusį mėnesį siekiant padėti nuo koronaviruso protrūkio nukentėjusioms šalims – praėjusią savaitę buvo pristatytos Italijai, o savaitgalį jos pasiekė Ispaniją, Italiją ir Kroatiją.

„Be perstojo dirbome, kad sukauptume „rescEU“ medicinos reikmenų rezervą. Jau turime kaukių atsargų. Šiuos reikmenis pirmiausia gaus Ispanija, Italija ir Kroatija, o vėliau ir kitos šalys. Dėkoju Rumunijai ir Vokietijai už tai, kad jos pirmosios sutiko rūpintis rezervo „rescEU“ atsargomis“, – sakė už krizių valdymą atsakingas Komisijos narys Janezas Lenarčičius.

Šiandieninė parama papildo ES medikų komandas, kaukes ir dezinfekantus, jau paskirstytus pagal ES civilinės saugos mechanizmą, bei dvišalius valstybių narių pasiūlymus.

Rumunija ir Vokietija buvo pirmosios valstybės narės, pasisiūliusios priimti „rescEU“ rezervą, todėl jos yra atsakingos už reikmenų, kaip antai asmeninių apsaugos priemonių, įsigijimą, o Europos Komisija šiuos išteklius finansuoja 100 proc.

Su pirmosiomis siuntomis Italijai, Ispanijai ir Kroatijai buvo pristatyta 330 000 kaukių. Siuntos bus pristatomos ir toliau.

Pagrindiniai faktai

„RescEU“ pajėgumų naudojimas

Atsargų paskirstymą kontroliuoja Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras. Jis užtikrina, kad atsargos pasiektų tuos, kuriems jų labiausiai reikia. Ispanija, Italija ir Kroatija buvo atrinktos remiantis jų prašymuose suteikti pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą nurodytais poreikiais.

Strateginiai medicininiai pajėgumai yra rezervo „rescEU“, kuriam taip pat priklauso gaisrų gesinimo iš oro priemonės ir medicininės evakuacijos pajėgumai, dalis. Rezervas „rescEU“ yra kraštutinė ES civilinės saugos mechanizmo priemonė, kurią galima taikyti kilus bet kokiam gamtiniam ir žmogaus sukeltam pavojui.

Daugiau informacijos:

Informacijos suvestinė. ES civilinės saugos mechanizmas

Specialus Europos Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

 

© 2006 Visos teisės saugomos.