Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Koronaviruso moksliniai tyrimai. Europos Komisija skiria lėšų greitos viruso diagnostikos kūrimui

2020-03-31

Prie 17 jau atrinktų finansuoti su koronaviruso krize susijusių mokslinių tyrimų projektų Europos Komisija nusprendė pridėti dar vieną. Naujausio patvirtinto projekto, vadinamo HG nCoV19 tyrimu ir koordinuojamo Airijos bendrovės, tikslas – sukurti ir patvirtinti greitą naujo koronaviruso molekulinį nustatymo metodą. Be viruso diagnostikos, šiuose projektuose dalyvaujantys tyrėjai kuria naujus gydymo metodus ir vakcinas, tiria epidemiologinius elgesio modelius.

Iš viso šiems 18 projektų iš ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ lėšų bus skirta 48,5 mln. EUR. Šie projektai suteikia galimybę 140 mokslinių tyrimų grupėms iš visos Europos bendradarbiauti sprendžiant koronaviruso pandemijos problemas.

Taip pat per pastarąsias savaites ES sutelkė 90 mln. EUR viešojo ir privataus sektoriaus lėšų pagal Naujoviškų vaistų iniciatyvą ir pasiūlė iki 80 mln. EUR finansinę paramą novatoriškai bendrovei „CureVac“, kad būtų paspartintas vakcinos nuo koronaviruso kūrimas ir gamyba. Konkreti Europos Komisijos parama skubiai reikalingiems moksliniams tyrimams ir inovacijoms yra bendro Europos atsako į koronaviruso protrūkį dalis.

 

Specialus Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.