Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Medicinos priemonių reglamento taikymas atidėtas vieneriems metams

2020-04-24

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad Europos Parlamentas ir Taryba priėmė pasiūlymą vieniems metams atidėti Medicinos priemonių reglamento taikymą. Tai sudarys sąlygas visiems pagrindiniams subjektams – valstybėms narėms, sveikatos priežiūros institucijoms ir ekonominės veiklos vykdytojams – teikti pirmenybę kovai su dabartine koronaviruso pandemija. Tai bus svarbu planuojant izoliavimo priemonių panaikinimo laiką, valstybėms narėms pradėjus atsigauti.

Medicinos priemonių reglamento taikymas atidedamas vieniems metams – iki 2021 m. gegužės 26 d. Pacientų sveikata ir sauga ir toliau bus užtikrinamos šiuo metu taikomomis taisyklėmis.

Dėl koronaviruso krizės didėja tam tikrų gyvybiškai svarbių medicinos priemonių paklausa. Todėl labai svarbu išvengti bet kokių tolesnių sunkumų ar rizikos, susijusios su galimu tokių priemonių trūkumu ar vėlavimu dėl institucijų ar atitikties vertinimo įstaigų pajėgumų, susijusių su Medicinos priemonių reglamento įgyvendinimu, ribotumo.

 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_718

Specialus Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

 

 

 

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.