Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Pasaulinis atsakas į koronaviruso grėsmę. Europos Sąjunga stato humanitarinį oro tiltą

2020-05-11

Europos Komisija atvėrė ES humanitarinį oro tiltą, kuriuo į kritinės svarbos vietoves visame pasaulyje bus galima vežti humanitarinės pagalbos darbuotojus ir kovai su koronavirusu skirtas skubiosios pagalbos priemones.

 

Komisijos narys Janezas Lenarčičius sakė: „Jei šiandien nors vienas pasaulio regionas bus neapsaugotas, rytoj būsime neapsaugoti visi. Imdamasi pasaulinio atsako į koronaviruso pandemiją veiksmų, ES atidarys specialų humanitarinį oro tiltą, kad būtų galima pristatyti pagalbą į tas vietoves, kuriose dėl pasaulinio tranzito sunkumų ima trūkti atsargų. Kai kurioms pažeidžiamiausioms pasaulio bendruomenėms tai gali būti gyvybiškai svarbu.“

 

Pirmuoju ES skrydžiu, vykdomu bendradarbiaujant su Prancūzija ir išvyksiančiu iš Liono, keliaus apie 60 humanitarinės pagalbos darbuotojų iš įvairių NVO ir 13 tonų humanitarinės pagalbos krovinių. Artimiausiomis dienomis įvyks dar du krovininiai skrydžiai, kuriais bus nugabenta 27 tonos humanitarinės pagalbos. Grįžtamaisiais oro tilto skrydžiais iš Centrinės Afrikos Respublikos bus repatrijuojami ES piliečiai.

 

Artimiausiomis savaitėmis planuojama daugiau ES humanitarinių skrydžių. Pirmenybė teikiama Afrikos šalims, kuriose pandemija gali dar labiau paaštrinti jau vykstančias humanitarines krizes.

 

Kaip veikia humanitarinis oro tiltas?

 

  • Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija finansuoja valstybių narių orlaivių skrydžius į siūlomas paskirties vietas ir iš jų, jei įmanoma, derinant šiuos skrydžius su piliečių repatriacijos ir humanitarinių darbuotojų rotacijos skrydžiais.
  • Šia priemone gali naudotis nacionalinių administracijų, NVO ar JT agentūrų humanitarinės pagalbos darbuotojai.
  • Europos Komisija finansuoja 100 proc. transporto išlaidų, o ES partneriai atsako už humanitarinės medžiagos viešuosius pirkimus.

 

 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_813

 

Specialus Europos Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį

 

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

 

© 2006 Visos teisės saugomos.