Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Visuotinei prieigai prie vakcinų surinkta 7,4 mlrd. EUR

2020-05-04

Gegužės d. popietę  Europos Komisija užregistravo 7,4 mlrd. EUR, arba 8 mlrd. USD lėšų, kurias skyrė viso pasaulio paramos teikėjai per Pasaulinio atsako į koronaviruso grėsmę lėšų rinkimo renginį. Ši suma apima ir Europos Komisijos skirtus 1,4 mlrd. EUR.

Beveik pasiektas 7,5 mlrd. EUR pradinis tikslas, ir tai yra tvirtas atspirties taškas prasidedančiam pasauliniam lėšų rinkimo maratonui. Tikslas – surinkti daug lėšų, kad būtų užtikrintas bendras koronaviruso diagnostikos, gydymo bei vakcinų kūrimas ir visuotinis jų naudojimas.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Šiandien pasaulis parodė ypatingą vienybę dėl bendros gerovės. Vyriausybės ir pasaulinės sveikatos organizacijos suvienijo jėgas prieš koronavirusą. Prisiimdami tokį įsipareigojimą mes kuriame, gaminame ir rengiamės naudoti visiems skirtą vakciną. Tačiau tai tik pradžia. Turime toliau stengtis ir būti pasirengę padaryti daugiau. Lėšų rinkimo maratonas tęsis. Siekiant pasauliniu mastu sutelkti viltį ir ryžtą, po vyriausybių turi prisijungti pilietinė visuomenė ir žmonės visame pasaulyje.“

Lėšų telkimo renginį kartu surengė Europos Sąjunga, Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija (taip pat pirmininkausianti G 20), Japonija, Saudo Arabijos Karalystė (taip pat pirmininkaujanti G 20), Norvegija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė.

Šia iniciatyva reaguojama į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir sveikatos srities subjektų grupės raginimą bendradarbiauti pasauliniu mastu siekiant sparčiau kurti, gaminti naujas pagrindines kovos su koronavirusu sveikatos technologijas ir užtikrinti vienodas galimybes jomis naudotis visame pasaulyje. Pasaulinio atsako į koronaviruso grėsmę iniciatyvą sudaro trys partnerystės, skirtos bandymams, gydymui bei prevencijai ir grindžiamos sveikatos priežiūros sistemų stiprinimu.

 Nuolatinis lėšų rinkimo maratonas

Šiandien tai ne tik nepaprastas laimėjimas, bet ir proceso, kuriuo siekiama sutelkti daugiau išteklių, pradžia. Siekiant užtikrinti kovos su koronavirusu sveikatos technologijų platinimą visame pasaulyje, pradinis 7,5 mlrd. EUR tikslas bus nepakankamas, nes tai susiję su didelėmis gamybos, įsigijimo ir platinimo išlaidomis.

Kad padėtų pasiekti Pasaulinio atsako į koronaviruso grėsmę tikslus, Europos Komisija įsipareigoja skirti 1 mlrd. EUR dotacijomis ir 400 mln. EUR paskoloms skirtomis garantijomis, perskirstydama programos „Horizontas 2020“ (1 mlrd. EUR), programos „RescEU“ (80 mln. EUR), Skubios paramos priemonės (150 mln. EUR) ir išorės priemonių (170 mln. EUR) prioritetus.

100 mln. EUR bus skirta CEPI, o 158 mln. EUR – Pasaulio sveikatos organizacijai. ES finansuojami kvietimai teikti pasiūlymus ir vėlesni projektai pagal programą „Horizontas 2020“ bus suderinti su trijų partnerysčių tikslais ir jiems bus suteikta atvira prieiga prie duomenų. Finansavimas pagal programą „RescEU“ bus skiriamas vakcinų, terapinių ir diagnostikos priemonių įsigijimui, kaupimui ir platinimui.

Paramos teikėjai raginami toliau skirti lėšas Pasauliniam atsakui į koronaviruso grėsmę. Jie gali pasirinkti lėšų skyrimo prioritetą – bandymus, gydymą ar prevenciją. Jie taip pat gali skirti lėšų Pasaulinio atsako į koronaviruso grėsmę horizontaliajai darbo krypčiai, kurios tikslas – padėti pasaulio sveikatos priežiūros sistemoms įveikti pandemiją.

Europos Komisija netrukus praneš apie šiandien surinktos sumos pasiskirstymą ir apie tai, kiek lėšų bus skirta su COVID-19 susijusioms vakcinoms, terapinėms bei diagnostikos priemonėms ir sveikatos priežiūros sistemų stiprinimui.

 Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai apie Pasaulinio atsako į koronaviruso grėsmę lėšų rinkimo renginį: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_797

Pasaulinio atsako į koronaviruso grėsmę interneto svetainė

Specialus Europos Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

 

© 2006 Visos teisės saugomos.