Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Europos Komisija neatidėliotiniems moksliniams tyrimams papildomai skirs 122 mln. EUR

2020-05-19

Europos Komisija skelbia kvietimus neatidėliotiniems moksliniams koronaviruso tyrimams ir tam papildomai skirs 122 mln. EUR iš mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“.

Finansuojamais projektais turėtų būti siekiama pertvarkyti gamybą, kad būtų galima greitai pagaminti testavimui, gydymui ir prevencijai gyvybiškai svarbių medicinos priemonių ir reikmenų, taip pat kurti medicinos technologijas ir skaitmenines priemones koronaviruso aptikimui, stebėjimui ir pacientų priežiūrai gerinti. Nauji tyrimai bus atliekami tiriant dideles pacientų grupes (kohortas) visoje Europoje.

Kvietimas apima penkias sritis, kiekvienai iš jų numatytas atskiras biudžetas:

  1. Gamybos pertvarkymas gaminti gyvybiškai svarbias medicinos priemones ir reikmenis (23 mln. EUR)
  2. Medicinos technologijos, skaitmeninės priemonės ir dirbtinio intelekto analizės priemonės aukšto technologinės parengties lygio stebėjimui ir priežiūrai gerinti (56 mln. EUR)
  3. Atsako į protrūkį poveikis elgesiui, visuomenei ir ekonomikai (20 mln. EUR)
  4. Visos Europos COVID-19 kohortos (20 mln. EUR)
  5. COVID-19 tirti svarbių ES ir tarptautinių kohortų tyrimų grupių bendradarbiavimas (3 mln. EUR)

Paraiškų pateikimo terminas - 2020 m. birželio 11 d. Nauji sprendimai, laikantis pasaulinio atsako į koronaviruso grėsmę principų, turi būti prieinami ir įperkami visiems. Todėl Europos Komisija į dotacijų susitarimus, kurie bus pasirašyti pagal šį kvietimą, įtrauks skubaus dalijimosi duomenimis išlygą, kad rezultatais ir išvadomis būtų galima pasinaudoti iškart.

Naujasis specialus programos „Horizontas 2020“ kvietimas papildo ankstesnius paramos veiksmus, kuriuos vykdant 18-ai projektų skirta 48,2 mln. EUR diagnostikos bei gydymo priemonėms ir vakcinoms kurti ir pasirengimui epidemijai gerinti, taip pat iš Naujoviškų vaistų iniciatyvos lėšų 117 mln. EUR skirta 8 projektams diagnostikos ir gydymo srityje, ir Europos inovacijų tarybos priemones novatoriškoms idėjoms remti.

 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_887

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

 

© 2006 Visos teisės saugomos.