Paciento konsultacija skausmo klinikoje

2016-05-30

LSMUL KK Anesteziologijos klinikos ir Lietuvos skausmo draugijos organizuota mokslinė-praktinė konferencija „Paciento konsultacija skausmo klinikoje“ 2015 m. kovo 20 d. vyko Kaune. Jos tikslas – paskatinti glaudesnį sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą sprendžiant pacientų skausmo diagnostikos ir gydymo problemas. Šešių valandų trukmės akademinio podiplominio tobulinimo renginys buvo skirtas visų specialybių gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams, kineziterapeutams, medicinos psichologams.

 

Konferenciją įžanginiu žodžiu pradėjo vienas iš jos organizatorių Anesteziologijos klinikos vadovas prof. A. Macas. Profesorius pasidžiaugė, kad Lietuvos skausmo draugija nepaliaujamai kelia aktualius skausmo medicinos klausimus ir juos pristato konferencijose, metodinėse rekomendacijose, įvairiuose kituose leidiniuose. Mokslinę konferencijos dalį pradėjo Lietuvos skausmo draugijos prezidentas doc. A. Ščiupokas. Pirmasis pranešimas buvo skirtas pasauliniams neuropatinio skausmo pažinimo metams. Auditorija supažindinta su Tarptautinės skausmo tyrimų asociacijos iniciatyva nuo 2004 m. kasmet spalio mėn. skelbti metus trunkančią kampaniją, kurios metu skausmo specialistai siekia supažindinti medikus, visuomenę, sveikatos politikus su aktualia tiems metams skausmo medicinos problema bei paskatinti jos sprendimo būdus. Docento pranešime buvo supažindinta su neuropatinio skausmo esme, jo diagnostikos ir gydymo principais. Buvo pažymėta, kad mūsų šalyje neuropatinis skausmas dar blogai diagnozuojamas ir gydomas, dėl ko labai kenčia pacientai. Akcentuota, kad tik geras somatosensorinis skausmo tyrimas yra raktas į sėkmingą neuropatinio skausmo gydymą.

LSMU Kauno klinikų Skausmo gydymo poskyrio vadovė gyd. A. Kinderytė pradėjo dalykinę konferencijos dalį ir pristatė pranešimą „Skausmo klinikos veikla: tikslai ir uždaviniai“. Konferencijos klausytojai buvo supažindinti su skausmo klinikų atsiradimo ir vystymosi pasauline patirtimi, kuri siekia daugiau kaip šešiasdešimt metų. Lietuviškoji skausmo klinikų istorija tris kartus trumpesnė, tačiau šių sveikatos priežiūros struktūrų esmė ta pati – tai įstaigos, skirtos lėtinio skausmo pacientų konsultacijai ir gydymui. Pranešime akcentuota, kaip svarbu, kad kiekvienas specialistas, kuris nukreipia pacientus į skausmo kliniką, gerai žinotų, kokie yra reikalavimai nukreipimui ir kokios pagalbos iš skausmo specialistų galima tikėtis.

Skausmo poskyrio slaugytoja-registratorė E. Jonkienė konferencijoje susirinkusiesiems aiškino, kaip paruošti pacientą nukreipimui į skausmo kliniką. Kad tai labai svarbu, nereikia abejoti, nes skausmas yra labai individualus potyris, todėl pacientas iki atvykstant pas skausmo specialistą turi būti pasiruošęs savo potyrį gerai perteikti, nes skausmo klinikos paciento istorija yra pirmasis ir labai svarbus diagnostikos etapas. Klinikų skausmo gydymo poskyris tam, kaip yra priimta pasauliniu mastu, naudoja struktūrizuotą skausmo anamnezės formą, kurią, esančią virtualioje erdvėje, galėtų pateikti savo pacientui kiekvienas gydytojas, nukreipiantis pacientą į skausmo kliniką.

Klinikų Skausmo poskyrio gyd. L. Brogienė pristatė skausmo specialistų diagnostikos ir gydymo galimybes. Jos, lyginant su tuo, kas buvo anksčiau, ženkliai pagerėjo, ir pacientams šiandien galima atlikti rentgenu kontroliuojamas sudėtingas invazines skausmo gydymo procedūras, tiek anesteziologines, tiek radiodažnumine technika pagrįstas. Tik svarbu, kad pacientus nukreipiantys gydytojai orientuotųsi, kokiems pacientams šių procedūrų reikia. Kita vertus, LSMU Kauno klinikų Skausmo gydymo poskyris dar nėra daugiadalykė skausmo klinika, o tai labai būtina lėtinio skausmo pacientams, kadangi poskyryje vis dar neteikiamos kineziterapijos bei medicinos psichologo konsultacijos.

Plačiau apie tai skaitykite „Skausmo medicina“ 2015 Nr. 2 – 2016 Nr. 1

 

© 2006 Visos teisės saugomos.