SAM projektas: skausmo klinikos be skausmo medicinos specialistų

2017-02-09

Lietuvos skausmo draugijos Tarybos nuomonė

 

Lietuvoje skausmo diagnozavimo bei gydymo paslaugos teikiamos ir skausmo klinikos veikia pagal 2003 m. liepos 11 d. SAM įsakymą Nr. 430. Lietuvos skausmo draugijos ir Skausmo klinikų asociacijos iniciatyva SAM darbo grupė 2011–2012 m. parengė kokybiškai naują dokumentą, kuriame pirmą kartą skelbiama, kad skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugos yra specializuota sritis, kurią teikia pagal specialią studijų programą parengti specialistai – skausmo gydytojai. Deja, šis dokumentas ilgam laikui nusėdo valdininkų stalčiuose, ir tik 2015 m. pabaigoje LR Sveikatos apsaugos ministerija bei jai pavaldi Valstybinė ligonių kasa atsibudo – dokumentas vėl buvo atverstas Valstybinės ligonių kasos kabinetuose. Tam įtakos turėjo ir 14-ojo Lietuvos skausmo draugijos suvažiavimo kreipimasis į LR Seimo sveikatos reikalų komitetą.

                       

Valstybinės ligonių kasos (VLK) posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugų finansavimo klausimai, vyko 2015 m. pabaigoje–2016 m. pradžioje. Į juos ministerijos nurodymu buvo pakviesti tik Vilniaus universiteto Santariškių ligoninės Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir Skausmo gydymo centro gydytojai. Įsikišus LR Seimo sveikatos komitetui, Lietuvos skausmo draugija buvo pakviesta dalyvauti dviejuose paskutiniuose baigiamuosiuose posėdžiuose š. m. sausio mėn. Paaiškėjo, kad kai kurie esminiai dabar rengiamo dokumento straipsniai skiriasi nuo 2011–2012 m. parengto projekto. Kertiniu svarstomo dokumento dalyku tapo klausimas, kas bus specialistai, teikiantys specializuotas skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugas. Dokumentas teigia, kad tai „gydytojai anesteziologai-reanimatologai, baigę rezidentūrą arba turintys 1 metų stažą per pastaruosius 3 darbo metus įstaigose teikiant invazines skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugas“ (nuo šio įsakymo įsigaliojimo datos anesteziologai-reanimatologai, nebaigę rezidentūros arba gydytojas neurologas, ar gydytojas vaikų neurologas, ar vaikų ligų gydytojas, ar gydytojas onkologas chemoterapeutas, ar gydytojas onkologas radioterapeutas, ar fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, ar gydytojas neurochirurgas, baigę universitete ne trumpesnės kaip 200 valandų trukmės podiplominių studijų tęstinį skausmo medicinos kursą)“.

Lietuvos skausmo draugiją VLK posėdžiuose atstovavęs dr. Arūnas Ščiupokas prieš baigiamąjį posėdį inicijavo draugijos tarybos narių virtualią apklausą antruoju kertiniu dokumento klausimu. Savo nuomonę išsakė 10 tarybos narių (iš 13), dalyvavimo rodiklis – 0,77. Kad skausmo medicina būtų subspecialybė, įgyjama įvadinio tobulinimo kurso būdu, pasisakė 6 iš 10 (0,6) respondentų, o kad būtų specialybė, įgyjama rezidentūros būdu, – 1 iš 10 (0,1). Kad skausmo gydytoju galėtų pretenduoti tapti gydytojai specialistai, manė 8 iš 10 respondentų (0,8), kad ir šeimos gydytojai – 3 iš 10 (0,3). Taigi dauguma Lietuvos skausmo draugijos tarybos narių nepritarė VLK posėdyje svarstyto dokumento nuostatai. Draugijos tarybos narių nuomonė buvo pristatyta LR Seimo sveikatos komitetui ir SAM. Deja, ši LSD nuomonė VLK posėdyje nebuvo išgirsta. Tai patvirtino ir draugiją pasiekęs sveikatos apsaugos ministro sprendimas.

Lietuvos skausmo draugijos taryba mano, kad su nauju skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugų dokumentu turi būti įtvirtinta skausmo gydytojo subspecialybė, o vienos specialybės diktatas jai įgyti yra visiškai nepateisinamas. Būdama Tarptautinės skausmo studijų asociacijos (IASP) tikruoju nariu, Lietuvos skausmo draugija ištikima visapusiškai pripažintam skausmo medicinos principui, kad tai – daugiaprofilinė ir daugiadalykė sritis.

Skausmo gydytojais po įvadinio tobulinimo kurso galėtų tapti bet kurios specialybės gydytojas, o tiems, kurie iki šiol dirbo gydytojais skausmo dienos stacionaruose, turėtų būti pripažintos tokios pačios naujos specialybinės kategorijos teisės kaip ir anesteziologams-reanimatologams.

 

Plačiau skaitykite „Skausmo medicinos“ žurnale Nr. 1, 2017

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.