Švelnėjant karantino sąlygoms, nuo birželio 1-osios gyventojams vėl duris atvėrė ligonių kasų gyventojų aptarnavimo skyriai. Paslaugos juose teikiamos tik su išankstine registracija, atvykus be jos, – gyventojai gali būti įleidžiami, jei tuo metu nebus kitų klientų.

Antrasis penkmetis. 2004-2008

2019-06-18

Antrąjį gyvavimo penkmetį Lietuvos skausmo draugija pasitiko puikiai nusiteikusi. Pasibaigę 2003-ieji atnešė tarptautinį pripažinimą. Kaune buvo susirinkęs visas pasaulio skausmo medicinos elitas, čia surengė Tarptautinės skausmo studijų asociacijos (TSSA) mokslinio komiteto posėdį ir kartu dalyvavo Draugijos 4-ajame suvažiavime, kur komiteto nariai skaitė aukščiausio lygio pranešimus. Net mūsų legenda, lietuviškojo skausmo klausimyno autorius a. a. Arūnas Pakula ilgai negalėjo patikėti, kad šitas vyksmas tikrai tapo realybe. Jam, kaip pirmajam lietuviui, pasibeldusiam į TSSA gūdžiais sovietinio režimo metais ir tapusiam jos nariu, nė karto neteko dalyvauti pasauliniuose renginiuose, bet jis atidžiai sekė TSSA naujienas, o jų įkvėptas padarė didžiausią mokslinį skausmažodių tyrimą ir sukūrė originalų klausimyną, kuris šiandien yra svarbus mūsų kalbos paveldas. Arūnui bendravimas su TSSA prezidentu M. Bond Kaune buvo kaip tikras stebuklas iš giedro dangaus… 2003-ieji buvo ir puikaus bendravimo su sveikatos politikais metai. Ministras J. Olekas savo įsakymu įteisino skausmo dienos stacionaro medicinos paslaugas ir įėjo į istoriją kaip atvėręs langą kelyje į skausmo medicinos pripažinimą. Tai paskatino įkurti skausmo dienos stacionarų kituose didžiuosiuose miestuose, o Vilniuje ir Kaune sėkmingai plėtoti veiklą. Ir dar vienas svarbus momentas tais metais – Kauno medicinos universiteto ikidiplominėse studijose medicinos studentai pradėjo studijuoti atskirame modulyje „Skausmo diagnostika ir terapija“. Išties nepakartojami buvo 2003-ieji!

Prasidėjus 2004-iesiems draugija stiprėjo, narių skaičius augo. Buvo toliau mezgami bendradarbiavimo ryšiai su skausmo pažinimui svarbiomis klinikomis ir draugijomis. Vasarį LSD kartu su Kauno medicinos universiteto (KMU) Reumatologijos klinika surengė mokomąjį seminarą-konferenciją „Skeleto ir raumenų skausmo ligonių priežiūros ir slaugos ypatumai“. Pranešimus skaitė reumatologai doc. A. Baranauskaitė, dr. M. Pileckytė, gyd. V. Tamulaitienė, neurologai doc. A. Ščiupokas, dokt. K. Petrikonis, gyd. T. Pilypas, Vilniaus universiteto psichologė doc. R. Sargautytė, anesteziologas-reanimatologas gyd. E. Gaučas, neurochirurgijos slaugytoja A. Kliučinskienė, reabilitologijos kineziterapeutė J. Daunoravičiūtė. Svarbiausias metų skausmo medicinos renginys Lietuvoje buvo balandžio 29–30 d. Nidoje vykęs 5-asis LSD suvažiavimas „Skausmo klinika 2004“, skirtas Draugijos gyvavimo penkmečiui paminėti. Graži gamta ir puikiai paruošta mokslinė programa į Nidą atviliojo per 200 dalyvių. Pranešimus skaitė svečiai iš Latvijos (gyd. V. Sosars), Lenkijos (prof. J. Luczak), Vokietijos (prof. J. Hildebrandt), Norvegijos (dr. D. Bansevičius). Doc. A. Ščiupokas padarė programinį pranešimą apie skausmo medicinos praeitį, dabartį ir ateitį. Antrąją suvažiavimo dieną vyko du mokomieji seminarai – „Raumenų skausmo gydymas ir reabilitacija“, „Apatinio nugaros skausmo diagnostika ir gydymas“. Vienuolika pranešimų buvo perskaityta trumpųjų pranešimų sesijoje. Suvažiavimas vienbalsiai (34 balsais) draugijos pirmininku perrinko doc. A.Ščiupoką, išrinko naują 22 narių tarybą, Draugijos viceprezidente patvirtino vilnietę psichologę doc. R. Sargautytę. Lietuvos skausmo draugijos garbės nariais išrinkti gyd. J. Baublienė, doc. I. Marchertienė, biofizikas A. Pakula, doc. V. Pauza. Baigdamas darbą, suvažiavimas priėmė rezoliuciją-kreipimąsį į LR Seimą ir LR SAM, ragindamas įteisinti lėtinio skausmo ligą, neonkologinio skausmo gydymą opioidais, sutvarkyti šių sričių kompensavimo mechanizmą, diegti skausmo gydymo technologijas, rengti skausmo medicinos kursus ir ruošti specialistus universitetuose, pripažinti multidisciplininį skausmo gydymo principą. Suvažiavimas vyko Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą išvakarėse, tad nemažai jos dalyvių po suvažiavimo tiesiogiai pasitiko Europos Sąjungą surengtame sutikime prie Lietuvos valstybinės sienos. Birželį Valakupiuose vykusiame draugijos tarybos posėdyje baigta formuoti LSD valdyba, atsakingu sekretoriumi patvirtintas dokt. K. Petrikonis, iždininke – dr. M. Pileckytė. Deja, besibaigianti vasarą atnešė liūdną žiną – rugpjūčio 23 d. eidamas 61-uosius metus netikėtai šį pasaulį paliko Arūnas Pakula. Jis buvo mūsų pirmeivis tarpautiniuose skausmo medicinos vandenyse. Jis nesulaukė vos trijų dienų iki savo veiklos įvertinimo – rūgpjūčio 26 d. LR SA ministras J. Olekas išleido įsakymą dėl būtinosios medicinos pagalbos, kuriame įtrauktos ir lietuviškos skausmo skalės, suderintos su lietuviškojo skausmo klausimyno skausmažodžiais ir jų stiprumo įverčiais.  Arūnas Pakula ir jo darbai buvo prisiminti per gruodžio 3 d. Kaune vykusią KMU Neurologijos klinikos ir LSD konferenciją „Skausmas ir būtinoji pagalba“. Dalyvavo bemaž 200 klausytojų, pranešimus skaitė KMU ir VU lektoriai: doc. A. Ščiupokas, gyd. J. Baublienė, doc. R. Sargautytė, doc. N. Vaičienė, lekt. A. Vaitkus, doc. I. Marchertienė, prof. R. Kalesinskas, lekt. M. Pileckytė, dokt. K. Petrikonis. Konferencijoje dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos vyr. specialistė A. Balčiūnienė, ji pasisakyme pabrėžė, kad pagal galiojančius aktus kiekvienas gydytojas, teikdamas būtinąją skausmo pagalbą, turi naudoti lietuviškas skausmo skales. 2004-ųjų rudenį vyko jau tradicinė Europos skausmo savaitė, kurios renginius LSD organizavo Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Buvo išleistas proginis plakatas ir lankstinukas. Susitikime su Išsėtinės sklerozės draugijos nariais buvo pristatyta Draugijos narės R. Grambaitės knygelė „Apie išsėtinės sklerozės skausmus“. Draugijos prezidentas atstovavo šaliai Ženevoje vykusiame PSO renginyje, paskelbusiame „Teisę į pilnavertį skausmo gydymą“ bei pranešusiame apie pasaulinę Kovos su skausmu dieną. Ji nuo to laiko kasmet skelbiama trečiąjį spalio pirmadienį.   

2005-ieji, Pasaulinio skausmo kongreso metai, prasidėjo kiek nemalonia žinia iš Vilniaus, iš Sveikatos ministerijos. Paskelbta, kad Lietuvoje paplitęs silpnas opioidinis analgetikas tramadolis perkeliamas iš 3-ojo psichotropinių vaistų sąrašo į 2-ąjį, t. y. vaistas turi būti išrašomas specialiuoju receptu. Be to, leidžiama išrašyti tik septynioms dienoms. Lietuvos skausmo draugija nedelsdama raštu kreipėsi į naująjį LR sveikatos apsaugos ministrą prof. Ž. Padaigą, nurodydama, kad toks įsakymas gali labai pabloginti vaisto prieinamumą ir pacientų, patiriančių lėtinį skausmą, priežiūrą. Raštas suveikė ir dar tų pačių metų antroje pusėje ministras pataisė įsakymą – leista „Tramadol“ išrašyti iki 30 d. laikotarpiui, jei tai ilgesnio veikimo preparatas ir skiriamas ilgalaikiam gydymui. Be to, buvo nurodyta, kad receptą gali išrašyti šeimos gydytojai ir specialistai, kuriems ši teisė suteikta įstaigos vadovo sprendimu. Tačiau pirmoji pasiųsta bloga žinia suveikė neigiamai ir dar šiandien, praėjus daugeliui metų, yra nemažai šeimos gydytojų, kurie aiškina pacientams, kad negali išrašyti šio preparato, ir siunčia pacientus į skausmo kliniką… Metai prasidėjo ir gera žinia – Kauno Šilainių poliklinikoje pradėjo veikti pirmasis Lietuvos skausmo gydymo kabinetas. Tai buvo pirmasis ambulatorinis skausmo medicinos darinys šalia tuo metu veikusių penkių skausmo dienos stacionarų. Vasario 18 d. Kaune vyko LSD mokomasis seminaras-konferencija „Ambulatorinių skausmo ligonių priežiūra ir slauga“. Renginyje dalyvavo per 300 bendrosios praktikos gydytojų, slaugytojų, kineziterapeutų, psichologų. Pranešimus skaitė KMU klinikų Skausmo gydymo poskyrio, profilinių klinikų specialistai, psichologijos specialistė iš VU: A. Ščiupokas, I. Bielskienė, R. Grambaitė, V. Zaveckas, S. Solomonik, G. Urbonas, D. Skorupskienė, N. Golubovas, I. M. Poniškaitienė, M. Pileckytė. Konferencijoje pristatyta skausmo klinikų veikla, išdėstytos ligonių siuntimo indikacijos ir sąlygos, atsižvelgiant į SAM reikalavimus. Balandžio 20 d. Vilniuje, Belmonte vyko LSD konferencija „Neuropatinis skausmas. Nuo teorijos iki praktikos“, kurioje dalyvavo iki 300 neurologų. Pranešimus skaitė doc. A. Ščiupokas (KMU), dr. S. Grigonis (VU), dr. G. Kaubrys (VU). Renginį organizavo Gedeon-Richter, buvo pristatytas vėliau labai išpopuliarėjęs preparatas „Gordius“ (gabapentinas). Prie skausmo medicinos pažinimo sparčiai jungėsi ir jaunoji karta. Gegužės 2–5 d. KMU vykusioje Studentų ir jaunųjų mokslininkų medikų konferencijoje Neuromokslų sesijoje I vietą laimėjo autorės D. Jurgaitytė, L. Brauklytė, L. Jasionytė už pranešimą „Mokyklinio amžiaus vaikų pasikartojančio skausmo analizė“. LSD tarybos posėdis vyko birželio 9 d. Birštone. Jame buvo suformuota Draugijos delegacija vasaros pabaigoje dalyvauti 11-ajame pasaulio skausmo kongrese Sidnėjuje (Australija). Ją sudarė A. Ščiupokas, K. Petrikonis, L. Škikas, R. Bugailiškis, I. Pancyreva. Kongrese buvo pristatytas pirmųjų trijų delegatų paruoštas stendinis pranešimas „Ūminio ir lėtinio šaknelinio kojų skausmo skirtumai“, taip pat A. Ščiupoko kartu su K. Petrikoniu ir R. Sargautyte paruoštas stendinis pranešimas „Lietuviškojo skausmo klausimyno įdiegimas į klinikinę praktiką“, doc. R. Sargautytės stendinis pranešimas „Skausmas ir sveikatos siekis tarp pirmo kurso studentų“. Kongrese dalyvavo ir Draugijos narė doc. D. Skorupskienė, pristačiusi stendinį pranešimą onkologinio skausmo tema, o Kongreso pranešimų knygoje buvo atspausdintas ir doc. Marchertienės su bendraautoriais A. Karbonskiene ir R. Tamošiūnu mokslinis darbas. Iš viso tolimąjį Sidnėjų ir Kongresą įvairiais keliais pasiekė per 30 (!) lietuvių. Tai buvo tikrai neįtikėtina, dalyvių gausa Lietuva pralenkė net Rusiją! Labai džiugi ir giliai į istoriją įeinanti žinia sulaukta jau rudenį. Rugsėjo 16 d. Kaune, KMU Medicinos mokslų taryboje apginta daktaro disertacija „Juosmens ir kryžmens šaknelių sindromo skausmo klinikinė įtaka pacientų funkcinei būklei ir gyvenimo kokybei“. Disertacijos autorius – LSD atsakingas sekretorius K. Petrikonis, mokslinis vadovas doc. A. Ščiupokas. Tai buvo pirmasis skausmo psichofizinių tyrimų disertacinis darbas Lietuvoje. Skausmo metų renginių aktyvumas ir toliau neatslūgo visą rudenį.  5-oji savaitė „Europa prieš skausmą“ buvo labiau skirta pacientams ir slaugytojams. Didžiuosiuose miestuose buvo skaitomos paskaitos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams, surengta laida apie skausmą per nacionalinį radiją. Savaitės metu vyko ir LSD konferencija „Skausmas vaikų amžiuje“. Spalio 14 d. Birštone vykusiame renginyje, kuriame sulaukta per 200 dalyvių, pranešimus skaitė doc. N. Vaičienė, doc. R. Kėvalas, dr. E. Markūnienė, dr. D. Rugytė, dr. D. Leskauskas, dr. K. Petrikonis, doc. A. Ščiupokas bei svečias iš Švedijos, Geteborgo vaikų ligoninės dr. E. Kokinsky. Lapkričio 11 d. SA ministras Ž. Padaiga išleido įsakymą apie metadono taikymą skausmui gydyti, įtraukiant jį į II psichotropinių medžiagų sąrašą. Nors metadonas užsienyje plačiai taikomas, gydant vidutinį ir stiprų tiek nociceptinį, tiek neuropatinį skausmą, mūsų šalyje iki šiol neprigijo, matyt, dėl to, kad gerai valdyti metadono skyrimą skausmui malšinti gali tik puikiai pasiruošę ir įgudę skausmo gydytojai. 2005-uosius baigė Kaune gruodžio 9 d. vykusi LSD mokslinė-praktinė konferencija „Visceralinis skausmas“, kurioje dalyvavo bemaž 200 dalyvių, o pranešimus skaitė KMU ir VU dėstytojai: dr. K. Petrikonis, doc. G. Kiudelis, dr. F. Kaubrys, dr. A. Vaitkus, gyd. R. Miliuvienė, gyd. S. Solomonik, doc. A. Ščiupokas.

2006-ieji startavo nauja knyga. KMU leidykla išleido metodinį leidinį „Lėtinis neonkologinis skausmas ir jo gydymas opioidiniais analgetikais“, jo autorius – doc. A. Ščiupokas. Leidinys skirtas bendrosios praktikos ir kitų specialybių gydytojams bei rezidentams. Knygoje įdėtos ir metodinės rekomendacijos. Neonkologinio lėtinio skausmo gydymas opioidiniais analgetikais tuo metu buvo „mados reikalas“. Prie ko tai privedė vėliau, ypač JAV, visi puikiai žinome... Vasario 24 d. Kaune vyko LSD konferencija „Skausmo ligonio priežiūra stacionare ir postacionariniu periodu“. Pranešimus skaitė doc. A. Ščiupokas, gyd. E. Gaučas, doc. D. Skorupskienė, dr. J. Toliušienė, slaug. D. Lazdauskaitė, slaug. A. Kliučinskienė, gyd. I. Bezusparienė, gyd. J. Jauniškienė. Renginyje dalyvavo bemaž 200 slaugytojų ir bendrosios praktikos gydytojų. Balandžio 28–29 d. Druskininkuose  vyko šeštasis LSD suvažiavimas „Skausmo gydymo panorama“.  Suvažiavimą laišku pasveikino TSSA prezidentas prof. T. S. Jensen. Suvažiavimo mokslinėje programoje buvo trys plenarinės sesijos, trys mokomieji seminarai bei simpoziumas „Skausmo liga“. Plenarinių sesijų pranešėjai – lektoriai iš KMU ir VU (prof. R. Stropus, dr. G. Kaubrys, doc. D. Skorupskienė, doc. A. Baranauskaitė, gyd. R. Bugailiškis, prof. A. Šeškevičius, prof. A. Dembinskas, gyd. D. Veitienė) bei svečiai iš Londono – dr. M. Seed ir dr. D. Janulaitytė-Gunther. Be plenarinių sesijų, vyko simpoziumas „Skausmo liga“, du mokomieji seminarai, o visa suvažiavimo medžiaga išleista atskiru leidiniu. LSD garbės nare suvažiavime išrinkta prof. A. Jocevičienė. Metų ruduo prasidėjo europiniu renginiu. Stambule vyko 5-asis Europos skausmo kongresas, sulaukęs per 3000 dalyvių. Kongrese dalyvavo 7 LSD nariai: R. Bugailiškis, J. Buterlevičiūtė, I. Marchertienė, K. Petrikonis, D. Skorupskienė, A. Ščiupokas. Buvo pristatyti du stendiniai pranešimai (autoriai R. Sargautytė, A. Ščiupokas, I. Marchertienė, D. Skorupskienė). Kongrese vykusiame EFIC tarybos posėdyje buvo paskelbta, kad Lietuva laimėjo edukacinį grantą projektui „5-asis gyvybės signalas atranda Lietuvą“. Todėl jau Stambule vyko išplėstinis LSD valdybos posėdis, skirtas šio projekto įgyvendinimui. Deja, tą rugsėjį mus pasiekė ir skaudi žinia – mus paliko Janė Baublienė, Lietuvos skausmo draugijos signatarė, Draugijos garbės narė, pirmosios Lietuvoje skausmo klinikos įkūrėja, skausmo gydytoja, išauginusi būrį mokinių, šiandien žinomų skausmo medicinos profesionalų, kurių dauguma dirba užsienyje. Prieš išeidama Janė Baublienė išleido naująją knygą „Skausmo samprata ir gydymas“, kuri tebėra aktuali ir šiandien. Europinė skausmo savaitė tais metais buvo ypatinga. LSD ją pradėjo dalyvaudama parodoje „Baltmedica“, kur lankytojus supažindino su savo pasiekimais, taip pat jiems matavo skausmo potyrį, konsultavo apie lėtinio skausmo gydymą. Parodoje apsilankė ir prie LSD stendo sustojo LR sveikatos apsaugos ministras R. Turčinskas. Europos skausmo savaitės tema buvo „Pagyvenusiųjų skausmas“, surengti seminarai bendrosios praktikos gydytojams Palangoje, Tauragėje, Šiauliuose. Vyko spaudos konferencija SAM, joje dalyvavo sveikatos apsaugos ministras. Pasibaigus savaitės aidams, visas dėmesys buvo sutelktas projekto „5-asis gyvybės signalas atranda Lietuvą“ įgyvendinimui. Projekto tikslas buvo Lietuvos sveikatos įstaigų personalo teorinis supažindinimas ir minimalių praktinių įgūdžių suteikimas atpažįtant skausmą – 5-jį gyvybės signalą. Projektas buvo vykdomas organizuojant seminarus visose 10-yje Lietuvos apskričių, seminarų trukmė po 6 val., skiriant 2 val. paskaitoms ir 4 val. praktiniams užsiėmimams. Draugijos lektoriai ir mokytojai šiuose seminaruose buvo A. Ščiupokas, I. Marchertienė, K. Petrikonis, jiems talkino R. Bugailiškis, D. Skorupskienė. Pirmasis seminaras jau rugsėjo pabaigoje buvo surengtas Kupiškyje. Paskui seminarai vyko Anykščiuose, Pakruojyje, Mažeikiuose, Kretingoje, Šilalėje, Šakiuose, Lazdijuose, Elektrėnuose, Birštone. Taip buvo apvažiuota visa Lietuva, seminarai sulaukė didelio gydytojų ir slaugytojų susidomėjimo, iš viso juose dalyvavo apie 600 sveikatos įstaigų darbuotojų. Turtingi metai buvo baigti Kaune vykusia LSD konferencija „Neuropatinis skausmas“. Pranešimus skaitė KMU, VDU ir VU lektoriai K. Petrikonis, A. Ščiupokas, R. Kaldytė-Lokominienė, G. Kaubrys, V. Adomaitienė, R. Vaštokas, D. Jatužis, A. Vaitkus, K. Ambrozaitis, Alf. Vaitkus. 2006 m. pabaigoje LSD nariai išleido du naujus leidinius, kurių autoriai R. Sargautytė, D. Veitienė „Kad skausmas nebūtų priešu“), A. Šavinytė, J. Toliušienė, A. Ščiupokas („Informacija apie skausmo valdymą“).

2007 m. prasidėjo Kaune vykusia LSD konferencija „Skausmas vyresniame amžiuje“. Pranešimus skaitė KMU ir VU lektoriai A. Ščiupokas, J. Macijauskienė, R. Sargautytė, R. Polianskienė, I. Zenevičiūtė, D. Skorupskienė, M. Pileckytė, K. Petrikonis. Svarbiausiu metų renginiu tapo LSD 7-asis suvažiavimas „Skausmo gydymo gairės“, vykęs Birštone balandžio 20–21 d. Susirinko per 180 dalyvių, perskaityti 6 pranešimai plenarinėse sesijose, 6 pranešimai dviejuose simpoziumuose, 6 pranešimai trumpojoje sesijoje. Plenariniai lektoriai buvo iš VDU (prof.A leksandravičius), VU (dr. R. Alekna), KMU (A. Ščiupokas, D. Obelienienė), taip pat iš Švedijos atvykusi Indrė Bilevičiūtė-Ljungar, kuri netrukus tapo aktyvia LSD nare, EFIC tarybos narys iš Nyderlandų prof. B. Crul, kuris pasveikino LSD baigus projektą „Penktasis gyvybės signalas atranda Lietuvą“ ir atvežė gerą jo įvertinimą iš Briuselio, EFIC. Suvažiavime buvo surengtos ir pirmosios krepšinio rungtynės tarp LSD ir medicinos veteranų „Elite medicale“ komandų, kurios vėliau tapo tradicinėmis A. Pakulos taurės varžybomis. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 29:29. Po ramios vasaros rugsėjį Budapešte vyko 4-asis Pasaulio skausmo instituto suvažiavimas, kuriame dalyvavo 5 LSD nariai. 7-oji savaitė „Europa prieš skausmą“ buvo organizuota konferencijomis VU ligoninėje „Santariškių klinikos“, KMU klinikose, Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, taip pat susitikimu su Alytaus miesto ir apskrities gyventojais, atidarant naują skausmo kliniką, šįkart Dzūkijos sostinėje. Baigiant metus lapkričio 16 d. Birštone vyko LSD ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurioje dalyvavo 43 nariai. Prieš tai surengtoje mokslinėje konferencijoje „Moters skausmas“ pranešimus skaitė A. Ščiupokas, A. Vaitkus, K. Petrikonis, V. Kačiurinienė, I. Virketienė, D. Skorupskienė. Rinkiminiame- ataskaitiniame posėdyje LSD prezidentu perrinktas A. Ščiupokas (31 balsas „už“), išrinkta LSD valdyba iš 30 narių, viceprezidentu patvirtintas K. Petrikonis. Suvažiavimas įpareigojo LSD prezidentą kreiptis į LR Seimą ir SAM su rezoliucija dėl tolesnio skausmo medicinos pripažinimo. Gruodžio 19 d. Kaune vykusiame LSD tarybos posėdyje atsakingąja sekretore patvirtinta J. Buterlevičiūtė, iždininke M. Pileckytė.

      2008 m. pradžioje draugija sulaukė išplėstinio laiško atsakymo iš LR Sveikatos apsaugos viceministro G. Černiausko. Rašto konstatuojamojoje dalyje buvo išdėstyti visi Ministerijos įsakymai, susiję su skausmo paslaugų teikimo klausimais nuo 2001 iki 2005 m., įskaitant SAM darbo grupės sudarymą, skausmo kaip savarankiškos ligos pripažinimą, reikalavimų skausmo paslaugoms teikti reikalvimų dienos stacionare tvarką, būtinosios medicinos pagalbos ir skausmo skalių, vaistų nuo skausmo išrašymo patikslinimą. Atsakymas dėl galimo skausmo ligos pripažinimo ir ligos gydymo kompensavimo buvo lakoniškas, kad vadovaujamasi TLK-10 klasifikacija ir tokios ligos oficialiai nėra. Laiške pagirtas LSD vykdytas EFIC projektas ir tai, kad gautas teigiamas atsiliepimas iš EFIC prezidento, Lietuva pateikta kaip sektinas pavyzdys kitoms šalims. Atsakymas dėl naujos kvalifikacijos gydytojų (skausmo) ruošimo universitetuose ir tokios naujos normos patvirtinimo kvalifikacijų rūšių saraše iš esmės buvo teigiamas, paaiškinant, kad tai turi būti suderinta su universitetais, specialybės draugijomis, kurių kompetencija visiškai ar iš dalies sutampa su naujai rengiamo specialisto profesine kompetencija. Tapo aišku, kad pasiekti rezoliucijoje iškeltus tikslus bus nelengva, pirmiausia tam reikės universitetų palaikymo. O kaip tik jo tuomet nesulaukta. KMU iš ikidiplominių studijų buvo išbrauktas skausmo diagnostikos ir terapijos modulis, į naujai paruoštą probleminio mokymo studijų koncepciją skausmas kaip problema nepateko... Viską lėmė studijų valandų dalybos tarp esamų akademinių specialybių, o naujai disciplinai vietos neliko.  Skausmo problemos niekas dar rimtai nevertino ir tai nuvylė. Rodės, kad beveik dešimtmečio LSD kelias Lietuvoje tampa beprasmis. Bet gyvenimas tęsėsi... Vasario 29 d. Kaune vykusioje bendroje su reabilitologais LSD konferencijoje „Dabartinis požiūris į skausmą reabilitologijoje“ buvo pristatyti 6 pranešimai (K. Petrikonis, V. Zaveckas, A. Kriščiūnas, A. Keizeris, V. Trumpickas, A. Ščiupokas), dalyvavo per 200 dalyvių. 8-asis LSD suvažiavimas vyko balandžio 25–26 d. tarp „Vilniaus ir Kauno bokštų“, Bačkonyse. Jo tema „Skausmo vertinimo iššūkiai“, susirinko beveik šimtas dalyvių. Mokslinę suvažiavimo programą pradėjo garbės narė doc. I. Marchertienė. Pranešimus skaitė R. Sargautytė, K. Petrikonis, J. Buterlevičiūtė, D. Skorupskienė, R. Bugailiškis, M. Pileckytė, Alf. Vaitkus, A. Ščiupokas. Programą vainikavo R. Sargautytės seminaras „Skausmo psichologija“, kiekvienam dalyviui buvo padovanota po kompaktinę plokštelę. Specialiais prizais apdovanotos jaunosios lektorės nugalėtojos trumpųjų pranešimų sekcijoje G. Zinkevičiūtė ir E. Martinkutė. A. Pakulos atminimo krepšinio varžybose pajėgesni buvo Kauno medikai veteranai, įveikę LSD 38:35.  Vasaros pabaigoje Glazge vykusiame 12-ajame Pasaulio skausmo kongrese dalyvavo A. Ščiupokas, K. Petrikonis, V. Zaveckas, D. Skorupskienė, R. Bugailiškis, R. Sargautytė. Buvo pristatyti 3 stendiniai pranešimai. O rugsėjo 27 d. Palangoje vyko LSD konferencija „Fibromialgija ir kiti išplitusio lėtinio skausmo sindromai“, joje sulaukta per 150 dalyvių. Pranešimus skaitė A. Ščiupokas, K. Petrikonis, D. Skorupskienė, D. Pačiukaitienė, I. Bilevičiūtė-Ljungar. 8-osios savaitės „Europa prieš skausmą“ renginiai buvo skirti vėžio sukeliamam skausmui. Vyko susitikimai su onkologine liga sergančiųjų draugijomis Šiauliuose, Panevėžyje, Vilniuje, Kaune, o Klaipėdos universitetinėje ligoninėje vyko LSD konferencija skausmo metų tema. Pranešimus skaitė A. Albertjan, D. Skorupskienė, A. Ščiupokas, V. Šereikienė, A. Česas. Vėžio sukeliamas skausmas, taip pat fibromialgija buvo pristatyti LRT radijo laidoje „Sveikata“ (A. Ščiupokas, J. Buterlevičiūtė, I. Bilevičiūtė-Ljungar). Savaitės renginius vainikavo jungtinės komandos „Skausmas“ pergalė Šiaulių arenoje vykusiame medikų ir verslininkų turnyre bei iškovota gražuolė taurė. Gruodžio 5 d. Vilniuje, VU ligoninėje „Santariškių klinikos“ vyko LSD tarybos posėdis, kurį maloniai sutiko priimti naujai įsikūrusi Lietuvos skausmo klinikų asociacija (SKA). Be vietinų, posėdyje buvo aptarti LSD ir SKA bendradarbiavimo kelyje į skausmo medicinos pripažinimą klausimai. Atrodė, kad po gana ramių metų bendromis pastangomis bus lengviau veikti debatuose su sveikatos politikais ir akademiniais sluoksniais, siekiant realaus proveržio...

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.