Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-268 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 99:2007 ,,Gydytojas onkologas radioterapeutas. Pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

© 2006 Visos teisės saugomos.