DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. GEGUŽĖS 16 D. ĮSAKYMO NR. V-470 „DĖL PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ SUAUGUSIESIEMS IR VAIKAMS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

© 2006 Visos teisės saugomos.