DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-1118 „DĖL GIMININGŲ DIAGNOZIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO, NORMATYVINĖS GYDYMO TRUKMĖS IR GIMININGŲ DIAGNOZIŲ GRUPĖMS PRISKIRIAMŲ KAINŲ KOEFICIENTŲ SĄRAŠO BEI BAZINĖS AKTYVIOJO GYDYMO ATVEJO KAINOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

© 2006 Visos teisės saugomos.