DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. BIRŽELIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-660 „DĖL DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ TEIKIMO IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

© 2006 Visos teisės saugomos.