DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. LIEPOS 7 D. ĮSAKYMO NR. V-833 „DĖL KARDIOLOGINIŲ INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO DIENOS STACIONARE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

© 2006 Visos teisės saugomos.