Higienos instituto Sveikatos informacijos centro specialistai parengė metodines rekomendacijas „Sveikatos informacijos komunikacija“, kuriose supažindinama su sveikatos informacijos paruošimo, pateikimo ir sklaidos ypatumais.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-432 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, siekiančių tapti Europos referencijos centrų tinklo narėmis, atitikties vertinimo komisijos sudarymo ir Prašymo patvirtinti asmens sveikatos priežiūros įstaigos atitiktį nacionaliniams teisės aktams formos patvirtinimo“ pakeitimo"

2019-05-03
 

© 2006 Visos teisės saugomos.