DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2016 M. BALANDŽIO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-526 „DĖL OFTALMOLOGIJOS DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ TEIKIMO IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

© 2006 Visos teisės saugomos.