Dėl Tarpinstitucinės darbo grupės Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos valstybės ginkluotos gynybos metu reglamentavimo ir susijusiems klausimams nagrinėti sudarymo

 

© 2006 Visos teisės saugomos.