DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-713 „DĖL VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO IR PSICHOTERAPIJOS PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

© 2006 Visos teisės saugomos.