Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

© 2006 Visos teisės saugomos.