Dėl asmenų galimybės būti įrašytiems į Europos vaistų agentūros akredituotų ekspertų sąrašą

2018-01-20

VVKT informuoja, kad asmenys, atitinkantys nustatytus reikalavimus ir pateikę tam tikrus dokumentus, gali būti įrašyti į Europos vaistų agentūros akredituotų ekspertų sąrašą.

 

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. (1.4)1A-360 yra patvirtintas Siūlymo įrašyti į Europos vaistų agentūros akredituotų ekspertų sąrašą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuriame nustatyti reikalavimai kompetencijai ir dokumentai, kuriuos turi atitikti ir pateikti asmenys, norintys būti įrašyti į Europos vaistų agentūros akredituotų ekspertų sąrašą.

Įsakymą ir juo patvirtintą Aprašą rasite čia.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.