Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas bus sudaromas kiekvieną metų ketvirtį

2017-05-15

Seimas priėmė Farmacijos įstatymo pakeitimus (projektas Nr. XIIIP-472(2), kuriais nuspręsta, kad Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas būtų sudaromas 4 kartus per metus.

Kaip pabrėžiama dokumento aiškinamajame rašte, šios pataisos parengtos siekiant greičiau reaguoti į vaistinių preparatų kainų sumažėjimą referencinėse valstybėse ir atitinkamai perskaičiuoti visų kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainas Lietuvoje. Pasak posėdyje kalbėjusių Seimo narių, priimtų pataisų įgyvendinimas leis sumažinti vaistinių preparatų kainas ir užtikrins geresnį kompensuojamųjų vaistinių preparatų prieinamumą pacientams.

„Dažniau perskaičiuojant kompensuojamųjų vaistinių preparatų bazines kainas pagal sumažėjusias vaistinių preparatų kainas referencinėse valstybėse, būtų taupomos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos ir sudarytos galimybės skirti šias lėšas inovatyviems vaistams kompensuoti“, – teigiama dokumente.

Priimtais pakeitimais įstatyme įtvirtinama, kad Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas turi būti patvirtintas ne vėliau kaip iki kiekvieno einamųjų metų ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dienos, o jo įsigaliojimas numatytas artimiausio ketvirčio pirmą dieną. Kainynai ir jų pakeitimai bus skelbiami Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

Už naujas Farmacijos įstatymo nuostatas balsavo 101 Seimo narys, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 1 parlamentaras.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausiasis specialistas

Rimas Rudaitis

 

© 2006 Visos teisės saugomos.