Kviečia dalyvauti 2017 m. VVKT teikiamų elektroninių paslaugų vartotojų apklausoje

2017-10-03

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) 2012 – 2015 m. įgyvendino projektą „Licencijų farmacinei veiklai išdavimo ir vaistinių preparatų informacijos teikimo viešosios elektroninės paslaugos“ (pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“).

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurtos vaistininko praktikos licencijų išdavimo ir vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymo į vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą, licencijų farmacinei veiklai išdavimo juridiniams asmenims bei informacijos apie vaistinius preparatus teikimo (interaktyvi informacijos apie vaistinius preparatus paieška, pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas į vaistinius preparatus teikimas) elektroninės paslaugos.

Šių paslaugų populiarumas nuolat auga. 2016 m. elektroniniu būdu pateiktos paraiškas sudarė tik 3,2 % visų paraiškų (iš jų, fizinių asmenų pateiktų elektroninių paraiškų dalis sudarė 6,7 % nuo jų teikiamų paraiškų, o juridinių asmenų 0,4 %, atitinkamai). Tuo tarpu, per 2017 m. pirmą pusmetį net 45,8 % pateiktų paraiškų – elektroninės (palyginus su 3,7 % per atitinkamą 2016 m. laikotarpį). Elektroninėmis paslaugas ypač pamėgo juridiniai asmenys – per šių metų pirmą pusmetį jų elektroniniu būdu teikiamų paraiškų skaičius išaugo net iki 65,6 % nuo visų teikiamų.

Tarnyba siekia tobulinti šias paslaugas, gerinti jų teikimo kokybę, todėl maloniai kviečiame visus elektroninių paslaugų vartotojus atsakyti į anketų klausimus (apklausa bus vykdoma iki š. m. gruodžio 31 d., pildymo trukmė 2 - 3 min.).

Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai bus konfidencialūs.

 

Nuorodos į apklausas:

Apklausa dėl informacijos apie vaistinius preparatus teikimo elektroninės paslaugos (interaktyvi informacijos paieška ir pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas į vaistinius preparatus teikimas).

 

© 2006 Visos teisės saugomos.