Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Kvietimas asmenims, pretenduojantiems būti Europos vaistų agentūros akredituotais ekspertais

2020-05-04

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Europos vaistų agentūra (toliau – EVA) ir yra atsakinga už šalies mokslinių resursų koordinavimą, vertinant ir prižiūrint vaistinių preparatų kokybę, saugumą, veiksmingumą ir farmakologinį budrumą.

 

VVKT, siekdama įgyvendinti minėtus įsipareigojimus, skelbia viešą kvietimą asmenims, pretenduojantiems būti įrašytais į EVA akredituotų ekspertų sąrašą (toliau – Sąrašą). Į šį Sąrašą įtraukiami asmenys įvairioms EVA veikloms vykdyti, iš kurių viena – vertinimo protokolo (-ų) parengimas dalyvaujant mokslinio patarimo procedūrose ar Europos Komisijos sprendimu registruojamų vaistinių preparatų mokslinėse ekspertizėse registracijos ar poregistracinėse procedūrose.

Pretendentai bus atrenkami atsižvelgiant į asmens kompetencijas ir reikalingą ekspertų poreikį darbui VVKT bei EVA ir pagal poreikį kviečiami dalyvauti EVA mokslinėse ekspertizėse. Už pastarąsias bus apmokama VVKT nustatyta tvarka, atsižvelgiant į gaunamą finansavimą iš EVA.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

  1. turėti sveikatos, gyvybės, veterinarijos mokslų studijų krypčių grupės ar kitą reikalingą vaistiniam preparatui vertinti magistro ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
  2. gebėti savarankiškai analizuoti, kritiškai vertinti pateiktus duomenis ir parengti vertinimo protokolus ar ataskaitas;
  3. mokėti dirbti programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
  1. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusiųjų B2 lygiu;

Jeigu nusprendėte dalyvauti atrankoje, prašome atsiųsti el.paštu vvkt@vvkt.ltšiuos pasirašytus ant kiekvieno puslapio dokumentus:

  1. Prašymą dėl įrašymo į EVA akredituotų ekspertų sąrašą (prašymo forma).
  2. Asmens gyvenimo aprašymą anglų kalba Europass formatu.
  3. EVA patvirtintos formos interesų deklaraciją (deklaracijos forma).
  4. EVA eksperto nominacijos formą (nominacijos forma).

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į VVKT Bendradarbiavimo su Europos vaistų agentūra ir tarptautinių ryšių skyrių el. paštu: RyteGiedrikaite@vvkt.lt arba telefonu +370 672 93 167

 

© 2006 Visos teisės saugomos.