Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Pratęsiamas pereinamasis laikotarpis dėl įspėjimo signalų apie galimai falsifikuotus vaistus valdymo

2019-06-02

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), atsižvelgdama į tai, kad įspėjimo signalus, gaunamus tikrinant vaistų pakuotes, iš esmės vis dar lemia techninės ir žmogiškosios klaidos, iki 2019 m. rugsėjo 1 dienos pratęsia pereinamąjį laikotarpį dėl įspėjimo signalų valdymo. Taip siekiama išvengti gyventojų aprūpinimo vaistais sutrikimų.


„Pereinamuoju laikotarpiu vaistinių, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, taip pat didmeninio platinimo įmonių prašoma Deleguotojo reglamento nustatyta tvarka ir toliau tikrinti vaistų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą Lietuvos nacionalinėje kaupykloje, tačiau techninės klaidos ar organizaciniai nesklandumai neturėtų sutrukdyti išduoti ar parduoti vaistus gyventojams bei pacientams“, - atkreipia dėmesį Valstybinės vaistų kontrolės Tarnybos (VVKT) viršininkas G. Andrulionis. Anot jo, vaisto pereinamuoju laikotarpiu negalima išduoti ar parduoti tik tais atvejais, kai esama pagrįstų įtarimų, jog tai gali būti falsifikatas. Apie visus tokius atvejus būtina nedelsiant informuoti Tarnybos Inspektavimo skyrių bei Nacionalinę vaistų verifikacijos organizaciją.
 
Tarnyba primena, kad dar vasario mėnesį dauguma ES valstybių susidūrė su situacija, jog vaistinių preparatų gamintojai ir/ar registruotojai nespėja pateikti informacijos į kaupyklų sistemą apie vaistinių preparatų apsaugos priemones, nors vaistiniai preparatai jau yra tiekiami/parduodami. Taip pat buvo nustatyta nemažai atvejų, kai duomenys buvo pateikti su klaidomis, dėl ko sistema generuoja įspėjimo signalus. Atsižvelgiant į tai, visos ES šalys narės nustatė individualius pereinamuosius šio proceso įgyvendinimo laikotarpius, kurių metu bus mokomasi dirbti su naująja sistema, šalinamos visos techninės kliūtys.
  
„Prisidedame prie Sveikatos apsaugos ministerijos  primygtinio raginimo visus vaistų rinkos dalyvius užtikrinti, kad iki pratęsto pereinamojo laikotarpio pabaigos būtų išspęstos visos vaistų pakuočių unikalių identifikatorių tikrinimo ir deaktyvinimo problemos ir tokiu būdu būtų užtikrintas tinkamas nacionalinės vaistų verifikacijos sistemos funkcionavimas. Tai nepaprastai svarbu, nes privalome išvengti pacientų aprūpinimo vaistais sutrikimų. Pacientai turi turėti galimybę įsigyti saugių ir kokybiškų vaistų, o mes turime užtikrinti, kad tik tokie vaistai pateiktų į mūsų šalies rinką“, - teigia G. Andrulionis.
 
Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į tai, kad įspėjimo signalų dėl nežinomo produkto kodo (Product code unknown) yra vis dar didelis, atkreipia vaistinių preparatų registruotojų dėmesį, kad pereinamasis laikotarpis netaikomas duomenų apie vaistinių preparatų apsaugos priemones sukėlimui į kaupyklų sistemą.
 
Taip pat būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad iki 2019 m. vasario 9 dienos pagamintus vaistus galima išparduoti ankstesnėmis pakuotėmis.

VVKT inf.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.